Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Na celom svete získava na dôležitosti pre udržateľný rozvoj rýchle rozšírenie technológií pre životné prostredie, akými sú emiské kontroly, technika s úspornou spotrebou energie alebo odpadové hospodárstvo. Technika pre životné prostredie a obnoviteľné energie budú tvoriť v budúcnosti mimoriadne rýchlo rastúce odvetvie priemyslu.

Obsah:

Koncentrovaná kompetencia v technike pre životné prostredie

Rakúsko zaujíma vo veciach techniky pre životné prostredie v európskom porovnaní vedúce postavenie. Mnohé podniky spoznali šance tohto odvetvia na trhu a v exporte. Technológie, ktoré je možné využiť na nákladovo výhodnú a klimaticky neutrálnu výrobu energie majú v rakúskom hospodárstve prioritné postavenie.

Energetický fond pre zdravú budúcnosť

Energeticko-politickým míľnikom je v rakúsky energetický fond. 500 miliónov Euro plynie do podpory obnoviteľných energií, do technológií s výkonným využitím energie a mobility neškodiacej klíme. Vodná sila, slnečná energia a inovatíne technológie na biomasu slúžia ochrane životného prostredia a bezpečnosti zásobovania.

Technológia pre životné prostredie s hospodárskou silou

Ak sa porovná podiel ekologického priemyslu na hrubom domácom produkte, potom je v celej Európe Rakúsko na prvom mieste. Rakúsky priemysel zameraný na techniku pre životné prostredie rastie mimoriadne rýchlo. Na čele tohto trendu je odvetvie solárnej techniky. Celkom sa v Rakúsku vykoná obrat s technológiou pre životné prostredie v hodnote cca 8,2 miliardy Euro.

Inovatívna technika pre šetrné zachádzanie so zdrojmi

Podiel nosičov obnoviteľných energií v Rakúsku je nadpriemerne vysoký. Na dobrú efektivitu využitia zdrojov pri vode, energiách a recyklácii odpadu sú rakúske podniky právom hrdé. Kľúčové technológie, akými sú využívanie biomasy, príprava vody alebo inovatívna technika pre odpadovú vodu sa využívajú nie len v Rakúsku. Produkty a know-how pre udržateľné zaobchádzanie so zdrojmi sú žiadané aj na medzinárodných trhoch.

Slnko, voda, vzduch

Vo využívaní slnečného tepla sa v Európe očakáva v najbližších rokoch boom. V GreenOneTec nájdete v Rakúsku celosvetovo najväčšieho výrobcu plochých kolektorov. Tento a ďalšie rakúske podniky sú dobre pripravené na zosilnený záujem o ich produkty. Už dnes sa zásobuje viac ako 30 % európskeho trhu s kolektormi z Rakúska.

Pri elektrickej energii zo slnka sú z dôvodu ich inovatívnej sily a kvality medzinárodne vo veľkej miere vyhľadávané rakúske produkty, ako sú striedač a zapuzdrenie fotovoltaik modulov.

Rakúsku je jednou z najbohatších krajín Európa na vodstvá. Ochraňovať vodné zdroje a trvalo ich zachovať využiteľné aj pre ďalšie generácie, to je tu najdôležitejšia úloha. Tak ponúkajú rakúske podniky v oblasti priemyselného využitia vody rôznorodé výkony aj pre export, napr.:

  • filtrácia častíc z odpadovej vody
  • čistá voda pre elektronický priemysel, potravinársky priemysel, nápoje a farmaceutický priemysel
  • korektúry hodnoty pH kyslých a alkalických odpadových vôd
  • odstraňovanie ťažkých kovov

Podľa štatistiky rakúskeho úradu pre životné prostredie klesli emisie oxidu siričitého v Rakúsku od roku 1990 o cca. 77 %. To je len jeden z pozitívnych výsledkov opatrení k zvýšeniu kvality vzduchu, ktorý patrí k aktívnej klimatickej politike a ktorý dáva rakúskemu odvetviu techniky pre životné prostredie dôležité impulzy pre inovácie.

Potenciál bioplyn

Rakúsko má know-how pri výrobe bioplynu a viac ako 300 zariadení na bioplyn, ktoré sú uznané ako zariadenia na ekologickú elektrickú energiu. Pri spracovaní bioplynu na kvalitu zemného plynu sa získali v posledných rokoch cenné poznatky. 

Hospodársky faktor odpad

V oblasti zberu odpadu a spracovania odpadu pracuje v Rakúsku cca 800 podnikov. Toto odvetvie naberá celosvetovo vedúcu úlohu a ponúka všetky relevantné výkony, ako napr.:

  • zber
  • spracovanie
  • preprava
  • triedenie
  • skládka
  • tepelné zhodnotenie

Zariadenia a prístroje pre životné prostredie

Rakúske podniky z oblasti strojárenstva úspešne exportujú do celého sveta. Vysoký technický štandard a know-how tohto inovatívneho odvetvia strojárenstva sú cenené na európskych aj medzinárodných trhoch.
Rakúski ponúkajúci vyrábajú nie len stroje, ale dodávajú okrem toho aj moduly, nástroje a automatizáciu, ktoré zaručujú ich zákazníkom najvyššiu kvalitu a produktivitu. Dobre pripravené odborné sily, vysoké povedomie kvality a presietenie s výrobcami v iných krajinách patria k faktorom úspechu.

Ak si želáte viac informácií, kontaktujte prosím ADVANTAGE AUSTRIA-Büro alebo sa obráťte priamo na:

Zväz priemyslu technológie kovov
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA