Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

V Avstriji že vrsto let hodijo po poti trajnostne uporabe surovin s sistemom ARA (recikliranje odpadnih materialov) in predelavo odpadkov. V Avstriji ima sedež tudi vodilno svetovno podjetje merilne tehnike za vodo. Okoljska tehnika ima dolgo tradicijo v tej državi, polni naravnih virov in neokrnjene narave. V gospodarstvu je dobro pozicionirana. Ena zaposlitev v okoljski tehnologiji ustvari dve novi zaposlitvi v klasični industriji.

Okoljska tehnologija je vgrajena v skorajda vsakem privatnem gospodinjstvu, vsaki lokalni upravi, vsaki javni stavbi in vsakem proizvodnem obratu. Zelo pogosto ni vidna, vedno bolj velja kot samoumevna in pogosto jo opazimo šele, ko je ni (več). Večina avstrijskih podjetij v tej panogi je malih in srednjih podjetij, ki s pridom uporabljajo svoje sposobnosti na področju okoljske tehnologije za stranke po vsem svetu – njihova stopnja izvoza presega 80 %.

Pri energijski in okoljski tehnologiji gre za zagotavljanje virov in rešitev, ki so prijazne do podnebja in okolja. V Avstriji obstaja edinstvena koncentracija inovativnih, tehnoloških in na trgu vodilnih podjetij na področju obnovljivih virov energije in okoljskih tehnologij. Že na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je tukaj na družbeni in politični ravni pričelo razumevanje varovanja okolja kot bistvenega faktorja za ohranitev kvalitete življenja.  Zaradi tega najdejo stranke z vsega sveta v Avstriji tehnološko dozorele rešitve za vprašanja prihodnosti, na primer

  • odvoz odpadkov, recikliranje, termični izkoristek, priprava biogenih snovi,
  • ohranjanje čistega zraka in merjenje čistosti zraka,
  • oskrba z vodo, priprava vode, čiščenje pitne vode.

Branža je inovativna in izvozno naravnana, podjetja se vedno trudijo poiskati praktične rešitve.  Posebej pomembno je pri tem trajnostno gospodarjenje in poskus ohranjanja kroženja materialov. 

Gospodarski faktor okoljska tehnika

Avstrijska branža okoljske tehnike večinoma sestoji iz majhnih in srednje velikih podjetij in se zelo hitro tehnično razvija.  To dinamiko spodbujajo tudi namenski zakonski ukrepi.  

Ekološke inovacije imajo tudi neposredni pozitivni vpliv na gospodarstvo, kar koristi strankam avstrijskih strokovnjakov.  Še posebej na področju recikliranja so se na tržišču pojavile nove rešitve, ki poganjajo celotne gospodarske veje. V Avstriji obstaja visoka stopnja ponovne uporabe stekla, papirja, kovin in biogenih snovi. Stopnja ponovne uporabe komunalnih odpadkov znaša okoli 60%. Avstrijska podjetja imajo ustrezno znanje in izkušnje za tehnologije, ki so potrebne v ta namen, prav tako tudi logistiko in organizacijske procese ter storitve. 

Tehnologija prihodnosti z zgodovino

Že več kot 100 let so avstrijska podjetja z inovativnimi zelenimi tehnologijami v koraku s časom. Kaplanova turbina, ki jo je leta 1913 razvil avstrijski inženir Viktor Kaplan, je še danes gonilna tehnologija na področju vodne energije. Ogrevanje na sončno energijo je svoj zmagovalni pohod začelo v Avstriji, tudi avstrijski sistemi in tehnologije za recikliranje so v uporabi po vsem svetu. 

Do preloma tisočletja je bilo središče razvoja avstrijskih podjetij usmerjeno na varovanje vode, ohranjanja čistega zraka in gospodarjenja z odpadki.  Danes so preizkušene tehnologije teh področij iskane po vsem svetu.  Avstrijska podjetja se trenutno ukvarjajo z optimiziranjem procesov recikliranja in kroženja snovi, inovativnimi pristopi pri pripravi vode in bioloških čistilnih naprav za vodo. 

Okoljske tehnologije, ki jih poganja znanje

Izobrazba igra pri okoljski tehniki veliko vlogo, kajti za okoljsko tehniko so potrebni strokovnjaki s številnih področij. En izmed primerov za angažiranje Avstrije pri podmladku strokovnjakov je izobraževanje za strokovnjake na področju biovirov na TU Graz (TU Gradec) . Ta tehniška univerza pripravlja s 13 partnerji s področja gospodarstva in znanosti iz petih držav, med drugim tudi Green Tech Cluster Styria , dva nova študijska programa na master nivoju s področja biovirov.  Evropsko omrežje za trajnostne energetske inovacije, na kratko „eseia“, podpira razvoj novih industrijskih opisov poklica  „Biorefinery Engineers“ ter „Bioressource Value Chain Managers“. 

Posodobljeno:
2018.02.07
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA