Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Hitra širitev okoljske tehnologije - kot je kontrola emisij, tehnika za varčevanje z energijo ali gospodarjenje z odpadki - po celem svetu je vedno večjega pomena za trajnostni razvoj. Okoljska tehnologija in obnovljiva energija bosta v prihodnosti posebej hitro rastoči industrijski veji.

Vsebina:

Zgoščena kompetenca za okoljsko tehnologijo

Avstrija zaseda na področju okoljske tehnologije v evropski primerjavi vodilno mesto. Tržnih in izvoznih možnosti te panoge se zavedajo številna podjetja. Tehnologije, ki se lahko uporabljajo za cenovno ugodno in podnebju neškodljivo proizvodnjo energije, imajo v avstrijskem gospodarstvu pomembno vlogo.

Energijski sklad za zdravo prihodnost 

Energijsko-politični mejnik predstavlja avstrijski energijski sklad. 500 mio. evrov je namenjenih v podporo obnovljivih energij, energijsko učinkovitih tehnologij in podnebju prijazne mobilnosti. Vodna energija, sončna energija in inovatovne tehnologije za biomaso služijo varovanju okolja in zagotovitvi oskrbe.

Okoljske tehnologije z ekonomsko močjo

Če primerjamo deleže ekološke industrije glede na bruto domači proizvod, leži Avstrija na drugem mestu v EU. Avstrijska okoljska industrija raste še posebej hitro. Čisto v ospredju tega trenda je panoga solarne energije. Skupno se v Avstriji v okoljski tehniki ustvari za okoli 8,2 mrd.evrov prometa.

Inovativna tehnika za obzirno ravnanje z viri

Delež obnovljivih energetskih virov v Avstriji je nadpovprečno visok. Avstrijska podjetja so upravičeno ponosna na učinkovitost virov pri vodi, energiji in recikliranju odpadkov. Ključne tehnologije kot so izkoriščanje biomase, čiščenje vode ali inovativna tehnologija za odplake pa se ne uporabljajo zgolj v Avstriji. Po proizvodih in know-howu za dolgoročno upravljanje z viri se povprašuje tudi na mednarodnih tržiščih.

Sonce, voda, zrak

Na področju solarne termije se v Evropi v naslednjih letih pričakuje pravi razmah. Z GreenOneTec boste v Avstriji našli največjega proizvajalca ploščatih kolektorjev. To in druga avstrijska podjetja so dobro pripravljena na povečano zanimanje za njihove proizvode. Že danes se več kot 30 % evropskega tržišča oskrbuje s kolektorji iz Avstrije.

Pri električni energiji iz sonca so avstrijski proizvodi kot npr. razsmernik in izolacija fotovoltaičnih modulov zaradi svoje inovativne moči in kakovosti mednarodno zelo iskani.

Avstrija je ena najbolj vodnatih dežel v Evropi. Zato je njena osrednja naloga, zaščititi vodne vire ter poskrbeti, da bodo trajno uporabni tudi za prihodnje generacije. Tako avstrijska podjetja na področju industrijskega čiščenja voda nudijo raznolike storitve tudi za izvoz kot so npr. 

  • filtracija delcev iz odplak,
  • čiščena voda za elektro, živilsko in farmacevtsko industrijo,
  • popravki pH vrednosti kislih in alkalnih odplak,
  • odstranjevanje težkih kovin.

Po statisitčnih podatkih avstrijskega Zveznega urada za okolje so se emisije žveplovega dioksida v Avstriji od leta 1990 zmanjšale za približno 77 %. To je le eden od pozitivnih rezultatov ukrepov za zvišanje kakovosti zraka, ki sodijo k aktivni podnebni politiki in ki avstrijski panogi okoljske tehnologije dajejo pomembne vzpodbude za nadaljnje inovacije.

Potencial bioplina

Avstrija razpolaga z obširnim know-howom na področju proizvodnje bioplina in ima več kot 300 obratov za proizvodnjo bioplina, ki so znani kot ekološki elektroobrati. Pri obogatitvi bioplina na kakovost zemeljskega plina so bila v zadnjih letih pridobljena številna spoznanja. 

Odpadki kot gospodarski dejavnik

Na področju zbiranja odpadkov in ravnanja z odpadki je v Avstriji delujočih okoli 800 obratov. Panoga na svetu zaseda vodilno vlogo in nudi vse relevantne storitve, kot so npr.

  • zbiranje
  • ravnanje
  • transport
  • sortiranje
  • deponiranje
  • termično recikliranje.

Ekološko tehnološki obrati in naprave

Avstrijska podjetja na področju strojništva uspešno izvažajo po celem svetu. Visok tehnični standard in know-how te inovativne panoge sta močno cenjena na evropskih in mednarodnih tržiščih.

Avstrijski ponudniki ne proizvajajo le strojev, temveč dobavljajo tudi module, opremo in avtomatizacijo, kar njihovim strankam zagotavlja visoko kakovost in produktivnost. Dobro usposobljena delovna sila, visoka zavest o kakovosti in povezovanje proizvajalcev sodijo k najpomembnejšim dejavnikom uspeha.

Za nadaljnje informacije se obrnite na vaš ADVANTAGE AUSTRIA urad ali neposredno na: 

Strokovno združenje kovinsko-tehnične industrije
Association of Metaltechnology Industries
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA