Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

GENEL BAKIŞ

Avusturya şirketleri ARA sistemi ve termik atık kullanımı ile ilgili olarak uzun yıllardır sürdürülebilir kaynak kullanımı için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra dünyanın en gelişmiş su ürünü ölçüm teknolojisine sahip şirket de Avusturya'da bulunuyor. Doğal kaynaklara ve olağanüstü bir doğaya sahip olan Avusturya, çevre teknolojilerine uzun yıllardır büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca, ekonomik açıdan da oldukça önemli bir rol oynuyor.Çevre teknolojilerindeki bir iş, klasik endüstriye kıyasla iki işin yerine geçiyor.

Bu kapsamda hemen hemen tüm evlerde, belediye ile kamu binalarında ve üretim tesislerinde bir çevre teknolojisi ile karşılaşmanız mümkün. Bu teknolojiyi çoğu durumda görmemenize rağmen eksik olduğunda derhal hissedersiniz. Avusturya genelinde faaliyet gösteren şirketlerin çoğu KOBİ'lerden oluşmaktadır ve yüzde 80'lik bir ihracat payı ile dünyanın dört bir yanında bulunan müşterilerine yüksek etkili çevre teknolojileri sunmaktadır.

Enerji ve çevre tekniğinde amaç, kaynakların sağlanmaları ve iklim ve çevre ile uyumlu çözümleri bulmaktır. Avusturya'da yenilenebilir enerjiler ve çevre teknolojileri alanında yenilik ve teknoloji pazar liderleri konusunda eşsiz bir konsantrasyon bulunmaktadır. Henüz 1970'li yılların başında, burada toplumsal ve siyasi düzeyde çevre korumasını, yaşam kalitesinin korunması için önemli bir faktör olarak görülmeye başlandı. Dolayısıyla tüm dünyadaki müşteriler, Avusturya'da gelecek için teknolojik olarak olgunlaşmış çözümler bulmaktadırlar, örneğin

  • Atık bertarafı, geri dönüşüm, termik değerlendirme, biyojen artık maddelerin işlenmeleri
  • Havayı temiz tutma ve ölçme
  • Su beslemesi, su işleme, içme suyu temizlemesi

Bu branş, yenilikçidir ve ihracata yöneliktir; şirketler, pratik çözümleri bulma çabasındadır. Burada özellikle önemli olan, sürdürülebilir çalışma ve malzemeleri dolaşımda tutma denemesidir. 

Ekonomi faktörü çevre tekniği

Avusturya'nın çevre tekniği branşı büyük oranda küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır ve kendisini hızlı bir şekilde teknik açıdan gelişen bir durumda bulmaktadır. Bu dinamik ayrıca hedefli yasal önlemler ile teşvik edilmektedir. 

Ekolojik yenilikler, ekonomiyi doğrudan olumlu şekilde etkiledi ve Avusturyalı uzmanların müşteriler de bundan faydalanmaktadır. Pazarda, özellikle geri dönüşüm alanında tüm ekonomi dallarını harekete geçiren yeni gelişmeler bulunmaktadır. Avusturya'da cam, kağıt, metalle ve biyojen maddelerde yüksek bir geri dönüşüm seviyesi söz konusudur. Yerleşim atıklardaki geri dönüşüm oranı %60. Avusturyalı şirketler, bunun için gerekli olan teknolojiler, lojistik ve organizasyona ilişkin akışlar ve hizmetler konusunda Know-how sahibidir.

Geçmişe sahip gelecek teknolojisi

Avusturyalı şirketler, 100 yıla aşkın bir süredir yenilikçi yeşil teknolojiler ile zamanı takip etmektedirler. 1913 yılında Avusturyalı mühendis Viktor Kaplan tarafından geliştirilen kaplan türbini, günümüzde hala su gücü alanında hareket ettiren teknolojidir. Termik güneş enerjisi, Avusturya'da zaferine başlamıştır ve Avusturya'nın geri dönüşüm teknolojileri ve sistemleri tüm dünyada kullanılmaktadır. 

Avusturyalı şirketlerin geliştirmelerindeki ağırlık noktası, yeni milenyuma kadar su koruma, havayı temiz tutma ve atık ekonomisindeydi. Günümüzde bu alanların denenmiş teknolojileri dünya çapında talep görmektedir. Avusturyalı şirketlerin ilgilendikleri güncel konu alanları, geri dönüşüm süreçlerin ve dolaşım ekonomisinin devam eden optimizasyonu, su işlemede ve biyolojik su arıtmada yenilikçi yaklaşımlardır. 

Bilgi ile tahrik edilen çevre için teknolojiler

Eğitim, çevre tekniğinde büyük bir rol oynamaktadır, çünkü çevre tekniğinin çok sayıda alandan uzmanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Avusturya'nın geleceğin uzmanları konusundaki angajmanın bir örneği, Graz Teknik Üniversitesinin biyo kaynaklar alanındaki profesyoneller için verdiği eğitimdir. Teknik üniversite, beş ülkeden, aralarında Green Tech Cluster Styria'nın da bulunduğu 13 bilim ve ekonomi ortağı ile biyo kaynaklar alanında iki yeni Master programı oluşturmaktadır. Avrupa'nın sürdürülebilir enerji yenilikleri ağı, kısaca "eseia", yeni sanayi meslek resimleri olan "Biorefinery Engineers" und "Bioressource Value Chain Managers" mesleklerinin geliştirilmelerini desteklenmektedir. 

Son güncelleme:
2018.02.08
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA