Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

GENEL BAKIŞ

Emisyon kontrolü, enerji tasarruf teknikleri ya da atık ekonomisi gibi çevre teknolojilerinin dünya çapında hızla yaygınlaşması, kalıcı bir gelişim için giderek daha büyük önem taşımaktadır. Çevre teknolojisi ve yenilenebilir enerji, gelecekte özellikle hızlı büyüyen birer sanayi dalı olacaktır.

İçerik:

Çevre Teknolojisi Üzerine Yoğunlaşma

Avusturya, çevre teknolojisi konularında Avrupa'ya kıyasla öncü bir rol oynamaktadır. Bu sektörün pazar bulma ve ihracat şansı pek çok işletme tarafından kabul edilmiştir. Düşük masraflı ve iklime zarar vermeyecek enerji üretimi teknolojileri, Avusturya ekonomisinde oldukça yüksek bir öneme sahiptir.

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Enerji Fonu

Enerji politikasındaki kilometre taşlarından birini Avusturya Enerji Fonu oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerjinin, enerjinin etkili kullanılması tekniklerinin ve iklim dostu mobilitenin desteklenmesine 500 milyon Euro akıtılmaktadır. Su enerjisi, güneş enerjisi ve yeni biyokütle teknolojileri, çevrenin korunmasına ve enerji sağlama güvencesine hizmet etmektedirler.

Güçlü Ekonomik Etkili Çevre Teknolojileri

Ökoloji sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki oranı kıyaslandığında, Avusturya AB ülkeleri içinde ikinci sırada bulunmaktadır. Avusturya çevre teknolojisi sanayi bilhassa hızlı bir büyüme göstermektedir. Bu trendin en önlerinde güneş ısısı branşı gelmektedir. Avusturya'da çevre teknolojilerinden yılda elde edilen ciro yaklaşık 8,2 mlr. Euro'dur.

Kaynakları Korumak Yolunda Yenilikçi Teknolojiler

Avusturya'nın enerji kaynakları arasında yenilenebilir olanların oranı oldukça yüksektir. Su, enerji ve atık dönüşümü kaynaklarının etkili kullanımında Avusturya şirketleri haklı bir gurura sahiptir. Biyokütle, su işleme gibi anahtar teknolojilerin ya da yenilikçi atık su teknolojilerinin kullanımı, yalnızca Avusturya'yla sınırlı değildir. Kaynakların kalıcı bir şekilde kullanımı için ihtiyaç duyulan ürünler ve Know-how, dünya pazarlarında yerini almıştır.

Güneş, Su, Hava

Güneş ısısının kullanımında gelecek yıl Avrupa'da bir patlama yaşanması beklenilmektedir. GreenOneTec ile Avusturya'da düzlemsel güneş kolektörlerinin dünya çapında en büyük üreticisini bulacaksınız. GreenOneTec ve diğer Avusturya şirketleri, ürünlerine gösterilen ve giderek artan ilgiye en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Halihazırda Avrupa pazarının %30'tan fazlası Avusturya malı kolektörlerle donatılmıştır.

Güneşten elde edilen elektrik konusunda akım doğrultucu ya da fotovoltaik modüller gibi Avusturya ürünleri, sahip oldukları yenilikçi özellikler ve yüksek kaliteleri nedeniyle tüm dünyada aranmaktadırlar.

Avusturya, Avrupa'nın en bol suya sahip ülkelerinden biridir. Su kaynaklarını korumak ve gelecek kuşaklar tarafından da kalıcı bir şekilde kullanılabilmelerini sağlamak, en önemli konulardan biridir. Bu nedenle Avusturya işletmeleri endüstriyel su işleme alanında, ihracata yönelik de olan çok çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Bunlardan bazıları: 

  • Atık sulardan partiküllerin filtrelenmesi
  • Elektronik, besin, içecek ve farma sanayileri için saf su
  • Asitli v alkalinli atık suların pH değerlerinin düzeltilmesi
  • Ağır metallerden arındırma

Avusturya Federal Çevre Ajansı’nın istatistiklerine göre Avusturya’daki kükürt dioksit emisyonları 1990 yılından bu yana yaklaşık %77 oranında gerilemiştir. Bu gelişme, hava kalitesini korumak için alınan, aktif iklim politikasının bir parçası olan ve Avusturya çevre teknolojileri branşına yenilikçilik için önemli motivasyon sağlayan önlemlerin olumlu sonuçlarından yalnızca biridir.

Biyogaz Potansiyeli

Avusturya biyogaz üretiminde büyük bir Know-how'a sahiptir ve ökolojik elektrik tesisi olarak kabul edilmiş 300'den fazla biyogaz tesisine sahiptir. Biyogazın doğalgaz kalitesine dönüştürülmesinde son yıllarda önemli tecrübe kazanılmıştır. 

Bir Ekonomi Faktörü Olarak Atık

Atık toplama ve işleme alanında Avusturya'da yaklaşık 800 işletme faaliyet göstermektedir. Bu branş dünya çapında giderek bir öncü hüviyete bürünmektedir ve tüm önemli hizmetleri sunmaktadır; örnek olarak:

  • Toplama
  • İşleme
  • Nakliyat
  • Ayrıştırma
  • Depolama
  • Termik değerlendirme

Çevre Teknolojisi Sistem ve Cihazları

Makine imalatı alanında faaliyet gösteren Avusturya firmaları, başarılı bir şekilde bütün dünyaya ihracatta bulunmaktadırlar. Makine imalatı alanındaki yüksek standart, Know-how ve getirilen yenilikler, Avrupa ve dünya pazarlarında takdir ve beğeni toplamaktadırlar.

Avusturya firmaları sadece makine imal etmekle kalmayıp, müşterilerine en yüksek kaliteyi garanti eden modüller, araçlar ve otomatizasyon da sunmaktadırlar. Bu başarıda iyi eğitimli uzman işgücü, yüksek kalite bilinci ve diğer ülkelerdeki üreticilerle kurulan ilişkiler önemli bir rol oynamaktadır.

Daha geniş bilgi için lütfen size en yakın ADVANTAGE AUSTRIA Ofisi 'ne ya da doğrudan aşağıdaki adrese başvurunuz: 

Metal Teknolojisi Sanayicileri Birliği
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Avusturya
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA