Advantage Austria Показати навігацію

Огляд

В усьому світі все більше значення приділяється швидкому поширенню природозахисних технологій, таких, як контроль за викидами, енергозберігаюча техніка чи утилізація промислових відходів, оскільки оволодіння цими технологіями має велике значення для стабільного розвитку. Техніка для захисту довкілля та відновлювана енергія стануть в майбутньому такою галуззю промисловості, яка швидко розвивається.

зміст:

Концентрована компетенція щодо техніки для захисту довкілля

В питаннях розробки техніки для охорони довкілля Австрія займає лідируючі позиції серед європейських країн. Багато підприємств визнають ринковий та експортний потенціал цієї галузі. Технології, які можуть використовуватися для дешевого та безпечного для довкілля виробництва енергії, високо цінуються в австрійській економіці.

Енергетичний фонд для здорового майбутнього

Віхою в енергетичній політиці виступає австрійський енергетичний фонд. 500 млн. євро використовуються для підтримки розвитку отримання відновлюваних видів енергії, нових ефективних та безпечних для довкілля технологій отримання енергії. Сила води, сонячна енергія та інноваційні технології переробки біомаси служать справі захисту довкілля та є запорукою безперебійного постачання енергії.

Технології захисту довкілля з економічним потенціалом

Якщо порівняти частку застосування екологічної промисловості у валовому внутрішньому продукті Австрії з іншими країнами, що є членами Європейського Союзу, то Австрія займає друге місце. Індустрія збереження довкілля в Австрії зростає особливо динамічними темпами. На перших позиціях знаходиться галузь використання сонячної енергії. Загалом в Австрії у технології захисту довкілля інвестують майже 8,2 млрд. євро.

Інноваційна техніка для бережливого обходження з ресурсами

Частка використання відновлюваних носіїв енергії в Австрії вища від середньої. Австрійські підприємства по праву гордяться ефективністю використання ресурсів води та переробки відходів. Такі ключові технології, як використання біомаси, очищення водних ресурсів чи інноваційні технології очищення водних стоків застосовуються не лише в Австрії. Існує великий попит на продукцію та ноу-хау для стабільного обходження з ресурсами також і на міжнародних ринках.

Сонце, вода, повітря

У сфері солярної термії в Європі найближчими роками очікується справжній бум. Австрійська компанія "GreenOneTec" є найбільшим у світі виробником плоских колекторів. Це та інші австрійські підприємства оптимально підготовлені до зростання інтересу на власну продукцію. Вже сьогодні більше 30% європейського ринку заповнені колекторами з Австрії.

Якщо мова заходить про виробництво струму із сонячної енергії, то австрійська продукція на зразок інверторів та інкапсуляції сонячних фотогальванічних елементів має великий попит на міжнародних ринках, що зумовлено інноваційною привабливістю розробок та їх якістю.

Австрія – це одна з найбагатших країн у Європі за кількістю водних ресурсів. Центральною темою під час їх використання є захист водних ресурсів та забезпечення можливості використання наступними поколіннями. Австрійські фірми пропонують ряд інноваційних розробок, призначених для промислового очищення води, які користуються попитом не лише на внутрішньому, але, в значній мірі, також і на зовнішньому ринках: 

  • фільтрація корпускул у сточних фодах
  • особливе очищення води для використання в електричній, харчовій та фармацевтичній промисловості
  • корекція водневих показників у кислих та лужних сточних водах
  • вилучення важких металів

Згідно зі статистикоюФедерального агентстваАвстріїз навколишнього середовища, викиди діоксиду сіркив Австріїзнизились у порівнянні із  1990 рокомприблизно на 77%. Це лише один з позитивних заходів в плані підвищення якості повітря, які належать до комплексу заходів із здійснення активної політики щодо збереження клімату. Реалізація цієї політики дає активні імпульси для впровадження інновацій в австрійській галузі виробництва техніки для захисту довкілля.

Потенціал використання біогазу

Австрія славиться значними ноу-хау процесів виробництва біогазу і має більше 300 установок для виробництва біогазу, які визнаються як установки екологічного струму. Останніми роками були розроблені нові технології отримання біогазу з показниками, що відповідають природному газу. 

Економічний фактор переробки відходів

В галузі збирання та обробки відходів в Австрії працюють майже 800 підприємств. Галузь розвивається бурхливими темпами в усьому світі і пропонує повний спектр послуг, таких як, наприклад:

  • збирання
  • обробка
  • транспортування
  • сортування
  • депонування
  • термічна утилізація

Установки та обладнання для захисту довкілля

Австрійські підприємства у сфері машинобудування успішно здійснюють експорт в усі країни світу. Високі технічні стандарти і ноу-хау цієї інноваційної галузі виробництва машин та устаткування цінуються на європейському та міжнародному ринках.

Австрійські виробники виготовляють не лише машини, але також здійснюють поставку окремих модулів, інструментів та пристосувань для автоматизації виробництва, що гарантує їхнім клієнтам найвищу якість та продуктивність. До чинників успіху належать добре освічені фахівці, високі стандарти якості і ефективна співпраця з виробниками в інших країнах.

За детальнішою інформацією звертайтеся до Торгового відділу Посольства Австрії в Україні , або ж Ви може отримати її у: 

Асоціація в галузі технологій виробництва та обробки металів
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Роздрукувати
©©ADVANTAGE AUSTRIA