Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Тук ще откриете цифрите и фактите за техниката за опазване на околната среда в Австрия. Браншът на бъдещето с един поглед.

Техника за опазване на околната среда

Източник: Austrian Environmental Technology Industry. WIFO, 2016
Оборот:около 9,7 милиарда евро
Брой на предприятията:около 400
Брой на заетите лица:около 31.080
Експортен:7 милиарда евро
Плануван дял на възобновяемите енергийни носители в Европа до 2020 г.: 20 %

Плануван дял на възобновяемите енергийни носители в Австрия до 2020 г.:34 %


най-големи австрийски предприятия от областта на технологиите за опазване на околната среда по нетен оборот в млн. евро (2015):

1. Loacker Recycling GmbH 578,00
2. BWT - Best Water Technology AG 535,30
3. .A.S.A. Abfall Service AG 374,00
4. Scholz Austria GmbH 340,00
5. Saubermacher Dienstleistungs-AG 271,29
6. Brantner 240,00
7. Hobas Management GmbH 193,20
8. Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) 190,90
9. Müller-Guttenbrunn GmbH 190,00

Source: www.trendtop500.at

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA