Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Тук ще откриете цифрите и фактите за техниката за опазване на околната среда в Австрия. Браншът на бъдещето с един поглед.

Техника за опазване на околната среда (Промишленост и услуги)

Източник: Austrian Environmental Technology Industry. IWI 2017
Техника за опазване на околната средаПромишленостКонсултантиОбщо 
Оборот:около 9,7 милиарда евро 2,6 милиарда евро 12,3 милиарда евро
Брой на предприятията:около 1.010 1.490 2.500
Брой на заетите лица:около 31.080 10.600 41.400
Експортен:7 милиарда евро 0,8 милиарда евро 7,7 милиарда евро
Износна квота:72 % 30 % 63,5 %

най-големи австрийски предприятия от областта на технологиите за опазване на околната среда по нетен оборот в млн. евро (2016):

Source: Trend Top 500
1. BWT - Best Water Technology AG 610,40
2. Loacker Recycling GmbH 522,00
3. FCC Austria Abfall Service AG (vormals: .A.S.A. Abfall Service AG) 385,94
4. Scholz Austria GmbH 350,00
5. Saubermacher Dienstleistungs-AG 282,30
6. Brantner 240,00
7. Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) 197,10
8. Hobas Pipes International GmbH (vormals: Hobas Management GmbH) 170,50
Последна актуализация на:
2018.05.22
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA