Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Ovdje ćete pronaći statističke podatke i činjenice u vezi tehnologija za zaštitu okoliša u Austriji. Industrijska grana budućnosti u jednom pregledu.

Zaštita Okoliša ( Industrija i pružalac usluga)

Izvor: Austrijka industrija tehnologija za zaštitu okoliša. IWI 2017
Zaštita Okoliša Industrija Pružalac usluga Ukupno
Promet:ca. 9,7 milijarda eura 2,6 milijarda eura 12,3 milijardi eura
Broj kompanija:ca. 1.010 1.490 2.500
Broj zaposlenih:ca. 31.080 10.600 41.400
Izvoz:7 milijarda eura0,8 milijarda eura 7,7 milijarda eura
Izvozna kvota:72 % 30 % 63,5 %

Najvećih preduzeća u oblasti zaštite okoliša u Austriji po netto prometu u mil. EUR (2016)

Izvor: Trend Top 500
1. BWT - Best Water Technology AG 610,40
2. Loacker Recycling GmbH 522,00
3. FCC Austria Abfall Service AG (vormals: .A.S.A. Abfall Service AG) 385,94
4. Scholz Austria GmbH 350,00
5. Saubermacher Dienstleistungs-AG 282,30
6. Brantner 240,00
7. Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) 197,10
8. Hobas Pipes International GmbH (vormals: Hobas Management GmbH) 170,50


zadnji puta aktualizirano:
2018.05.22
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA