Advantage Austria Показване навигация

Мултинационални производители на стоки за широко потребление разчитат на сгъваемите кашони от Австрия

Концернът Mayr-Melnhof е основан преди повече от 100 години, а от 1994 г. е регистриран на Виенската фондова борса. В продължение на десетилетия той експандира в световен мащаб и се радва на успешно развитие в областите картонени кутии и опаковки от сгъваеми кашони.

Mayr-Melnhof Gruppe е пионер в производството на рециклиращи се картони и сгъваеми кашони. През 1952 г. е изградена първата модерна машина за картонени кутии в централния завод във Фронлайтен, Щирия. Скоро след това компанията започва да произвежда сгъваеми кашони.

През последните 25 години концернът Mayr-Melnhof успява да постигне европейско лидерство на пазара в основните си сфери на дейност, създавайки мрежа от филиали, която вече се разпростира на 4 континента. MM Karton е най-големият производител в света на щриховани рециклиращи се картони. Позицията на компанията в сферата на картоните от свежи влакна постоянно се подобрява. MM Packaging произвежда сгъваеми кашони в повече от 30 клона, които се доставят предимно на мултинационални производители на стоки за широко потребление.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA