Advantage Austria Показване навигация

Цифри и Факти

С помощта на дадените по-долу накратко цифри и факти можете бързо да си съставите представа за сектора „Опаковки и печатни изделия” в Австрия.

Опаковки

Източник: ПРОПАК Продукти от хартия & картон, Годишен отчет за 2014/2015 г.
МатериалДял от общата продукция %, 2013
Хартия, картон, велпапе34,1
Стъкло20,9
 Пластмаса20,8
Дърво20,1
Метал4,5

Хартия, картон, велпапе (2014)

Секторът на опаковките с 47% дял от стойността на произведената продукция е най-големият в хартиенопреработвателната промишленост (PPV).

Делът на опаковките от рециклирана хартия, картон и велпапе достигна 89%.

Източник: ПРОПАК Продукти от хартия & картон, Годишен отчет за 2014/2015 г.

Пластмаса (2013)

Източник: Браншови съюз на химическата промишленост на Австрия - пластмаси
Предприятия, преработващи пластмаса550
Заети лица26.876
Дял на сектора „Опаковки” в преработката на пластмаси, всичко15 %
Производство на пластмасови опаковки (в млн. евро)931

Стъкло (2014)

Източник: Браншови съюз на стъкларската промишленост, Годишен отчет 2014 г.
Стойност на продукцията (в млн. евро)1.244
Заети лица7.667
Производство на стъклени опаковки
(в метрични тонове)
421.238
Събрано старо стъкло
(в метрични тонове)
233.700
Дял на рециклираното стъкло85 %

Печатни изделия (2014)

Източник: Проучване на МСП Австрия. Ситуационен доклад 2015, Печатни изделия
Брой на печатарските предприятия в Австрия1.504
Заети лица 8.500
Изнесена продукция % 16,8 %
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA