Advantage Austria نمایش فهرست

آمار و ارقام

با مطالعه اعداد و ارقام زیر نگاهی سریع بر وضعیت صنهت چاپ و بسته بندی در اتریش داشته باشید.

بسته بندی

منبع :محصولات کاغذ و کارتن PROPAK ، گزارش سالانه 2014/2015
موادسهم در کل تولید بر حسب درصد - 2013
کاغذ، مقوا، کاغذ موجدار34,1
شیشه20,9
پلاستیک20,8
 چوب20,1
آهن4,5

کاغذ، مقوا، کاغذ موجدار - 2014

بخش بسته بندی با ارزشی معادل 47% بزرگ ترین بخش صنایع فرآوری کاغذ را تشکیل می دهد (PPV).

نرخ بازیافت کاغذ از بسته بندی های کاغذی، مقوایی و کاغذهای موجدار بالغ بر 89% است.

منبع :محصولات کاغذ و کارتن PROPAK ، گزارش سالانه 2014/2015


پلاستیک- 2013

منبع: اتحادیه صنایع شیمیایی اتریش – پلاستیک، 
کارخانه های فرآوری پلاستیک550
شاغلین26.876
سهم بخش مواد بسته بندی در فرآوری پلاستیک در مجموع به درصد15 %
تولید مواد بسته بندی از جنس پلاستیک به میلیون یورو931

شیشه- 2014

منبع: اتحادیه صنایع شیشه اتریش، گزارش سالانه 2014
ارزش تولید به میلیون یورو1.244
شاغلین7.667
تولید شیشه بسته بندی در مقیاس تن421.238
جمع آوری شیشه های مصرف شده در مقیاس تن233.700
نرخ بازیافت85 %

چاپ - 2014

منبع: KMUتحقیق اتریش. گزارش روند اقتصادی ژانویه 2015، چاپ
تعداد شرکت های چاپ در اتریش1.504
شاغلین8.500
نرخ صادرات به درصد16,8 %
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA