Advantage Austria Pokazati navigaciju

Brojke i činjenice

Uz pomoć nekoliko brojki i činjenica ovdje možete dobiti uvid u branšu ambalaže i tiska u Austriji.

Ambalaža

Izvor: PROPAK proizvodi od papira i kartona, Godišnje izviješće 2014/2015.
Materijaludio u ukupnoj proizvodnji u %, 2013
Papir, karton, valoviti karton34,1
Staklo20,9
Plastika20,8
Drvo20,1
Metal4,5

Papir, karton, valoviti karton (2014)

Sektor ambalaže je s udjelom vrijednosti od 47% najveće područje industrije prerade papira u Austriji.

Stopa recikliranja ambalaže iz papira, kartona i valovitog papira je dosegla 89%.

Izvor: PROPAK proizvodi od papira i kartona, Godišnje izviješće 2014/2015.

 Plastika (2013)

Izvor: Strukovno udruženje austrijske kemijske industrije - Plastika
Prerađivači plastike550
Zaposleni26.876
Udio sektora ambalaže u ukupnoj preradi plastičnih masa (u %)15
Proizvodnja ambalaže iz plastike (u mil. eura)931

Staklo (2014)

Izvor: Strukovno udruženje industrije stakla, Godišnje izviješće 2014
Proizvodna vrijednost (u mil. eura)1.244
Zaposleni7.667
Proizvodnja staklene ambalaže
(u metričkim tonama)
421.238
Prikupljanje starog stakla
(u metričkim tonama)
233.700
Stopa recikliranja85 %

Tisak (2014)

Izvor: KMU Forschung Austria. Izviješće o konjunkturi 2015, Tisak
Broj tiskarskih poduzeća u Austriji1.504
Zaposleni 8.500
Stopa izvoza u %16,8
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA