Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Nasledujúca štatistika obsahuje údaje o baliarenskom a tlačiarenskom priemysle v Rakúsku.

Obaly

Zdroj: PROPAK Výrobky z papieru a kartónu, Výročná správa 2014/2015
materiálpodiel na celkovej produkcii v %, 2013
papier, kartón, vlnitá lepenka34,1
sklo20,9
plasty20,8
drevo20,1
kov4,5

Papier, kartón, vlnitá lepenka (2014)

Príjmy v baliarenskom priemysle predstavujú 47% celkových príjmov v sektore papierenského priemyslu.

Podiel recyklovaného papiera, kartónu a vlnitej lepenky dosiahol 89% celkovej produkcie.

Zdroj: PROPAK Výrobky z papieru a kartónu, Výročná správa 2014/2015

Plasty (2013)

Zdroj: Združenie chemického priemyslu Rakúska - plasty
podniky spracovávajúce plasty550
zamestnanci26.876
podiel sektoru obalov na spracovaní plastov celkovo (v %)15
výroba obalov z plastov (v mil. eur)931

Sklo (2014)

Zdroj: Združenie sklárskeho priemyslu, Výročná správa 2014
hodnota produkcie (v mil.eur)1.244
zamestnanci7.667
výroba obalového skla (v metrických tonách)421.238
zber použitého skla (v metrických tonách)233.700
miera recyklácie85 %

Tlač (2014)

Zdroj: SME veda a výskum Rakúska. Správa 2015, tlač
počet tlačiarenských podnikov v Rakúsku1.504
zamestnanci8.500
podiel na exporte16,8 %
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA