Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Podaci i činjenice

Na osnovu nekoliko odabranih podataka i činjenica, ovde možete da se informišete o privrednoj grani: ambalaža i štampa u Austrije.

Ambalaža

Izvor: PROPAK proizvodi od papira & kartona, godišnji izveštaj 2014/2015
MaterialUdeo u celokupnoj proizvodnju iskazan u %, 2013
Papir, karton, talasasta lepenka34,1
Staklo20,9
Plastika20,8
Drvo20,1
Metal4,5

Papir, karton, talasasta lepenka (2014)

Sektor ambalaže sa udelom od 47% vrednosti predstavlja najveći segment industrije prerade papira.

Kvota reciklaže papirne, kartonske i ambalaže od talasaste lepenke iznosi već 89%.

Izvor: PROPAK proizvodi od papira & kartona, godišnji izveštaj 2014/2015

Plastika (2013)

Izvor: Stručni savez hemijske industrije Austrije - Veštački materijali
Preduzeća za preradu plastike550
Broj zaposlenih26.876
Udeo sektora ambalaže u ukupnoj preradi plastike (u %)15
Proizvodnja ambalaže od plastike (u milionima evra)931

Staklo (2014)

Izvor: Stučni savez industrije stakla, Godišnji izveštaj 2014
Vrednost proizvodnje (u milionima evra)1.244
Broj zaposlenih7.667
Proizvodnja staklene ambalaže (u metričkim tonama)421.238
Sakupljeno staro staklo (u metričkim tonama)233.700
Kvota reciklaže85 %

Štampa (2014)

Izvor: KMU Forschung Austria. Konjunkturni izveštaj 2015, štampa
Broj štamparija u Austriji1.504
Broj zaposlenih8.500
Izvozna kvota16,8 %
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA