Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Uz pomoć nekoliko brojki i činjenica ovdje možete dobiti uvid u branšu ambalaže i štampe u Austriji.

Ambalaža

Izvor: PROPAK proizvodi od papira & kartona, godišnji izvještaj 2014/2015
materijaludio u ukupnoj proizvodnji u %, 2013
papir, karton, ljepenka34,1
staklo20,9
plastika20,8
drvo20,1
metal4,5

papir, karton, ljepenka (2014)

Sektor ambalaže je sa udjelom vrijednosti od 47% najveći dio industrije prerade papira u Austriji (PPV).

Stopa recikliranja ambalaže iz papira, kartona i ljepenke je dosegla 89%.

Izvor: PROPAK proizvodi od papira & kartona, godišnji izvještaj 2014/2015

plastika (2013)

Izvjeütaj: Strukovno udruženje hemijske industrije Austrije - plastika
prerađivači plastike550
uposlenih26.876
udio sektora ambalaže u ukupnoj preradi plastičnih masa (u %)15 %
proizvodja ambalaže iz plastike (u mil. Eura)931

staklo (2014)

Izvor: Strukovno udruženje staklarske industrije, godišnji izvještaj 2014
proizvodna vrijednost (u mil. Eura)1.244
uposlenih7.667
proizvodnja staklene ambalaže
(u metričkim tonama)
421.238
skupljanje starog stakla
(u metričkim tonama)
233.700
stopa recikliranja85 %

štampa (2014)

Izvor: KMU Forschung Austria. izvještaj o knjukturi 2015, štampa
broj štamparskih preduzeća u Austriji1.501
uposlenih8.500
stopa izvoza u % 16,8 % 
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA