Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Čísla a fakta

Získejte za pomoci několika čísel a faktů rychle představu o obalech a tisku v Rakousku.

Obaly

Zdroj: PROPACK výrobky z papíru a lepenky, Výroční zpráva 2014/2015
Materiálpodíl na celkové produkci v % 2013
Papír, kartón, vlnitá lepenka34,1
Sklo20,9
Plastické hmoty20,8
Dřevo20,1
Kov4,5

Papír, kartón, vlnitá lepenka (2014)

Balící průmysl je svým hodnotovým podílem 47% největší oblastí papírenského průmyslu.

Recyklační kvóta papírových, kartónových a lepenkových obalů dosáhla 89%.

Zdroj: PROPACK výrobky z papíru a lepenky, Výroční zpráva 2014/2015

Plastické hmoty (2013)

Zdroj: Svaz chemického průmyslu Rakouska – Umělé hmoty
Podniky zpracovávající plastické hmoty550
Zaměstnanci26.876
Podíl sektoru obaly na zpracování umělých hmot celkem15 %
Výroba obalů z umělých hmot (v mil. eur)931

Sklo (2014)

Zdroj: Svaz sklářského průmyslu, výroční zpráva 2014
Výrobní hodnota (v mil. eur)1.244
Zaměstnanci7.667
Výroba obalového skla
(v metrických tunách)
421.238
Sběr použitého skl
(v metrických tunách)
233.700
Recyklační kvóta85 %

Tisk (2014)

Zdroj: KMU Forschung Austria. Konjunktura, zpráva 2015, Tisk
Počet tiskáren v Rakousku1.504
Zaměstnanci8.500
Exportní kvóta16,8 %
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA