Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Järgnevate arvude ja faktide põhjal saate kiire ülevaate Austria pakendite ja trükkimise kohta.

Pakendid

Allikas: PROPAK Tooted paberist ja kartongist, aastaaruanne 2014/2015
MaterjalOsakaal kogutoodangust %-s, 2013
Paber, kartong, lainepapp34,1
Klaas20,9
Plastik20,8
Puit20,1
Metall4,5

Paber, kartong, lainepapp (2014)

Pakendisektor on 47% väärtuse sisaldusega paberit töötleva tööstuse (PPV) suurim valdkond.

Paberist, kartongist ja lainepapist pakendite taaskasutusprotsent ulatus 89%.

Allikas: PROPAK Tooted paberist ja kartongist, aastaaruanne 2014/2015

Plast (2013)

Allikas: Austria Keemiatööstuse Liit - Plastid
Plasti töötlevad ettevõtted550
Töötajate arv26.876
Pakkematerjalide sektori osakaal kogu plastitöötluses15 %
Plastist pakkevahendite tootmine (miljonit eurot)931

Klaas (2014)

Allikas: Austria Klaasitööstuse Liit, aastaaruanne 2014
Tootmisväärtus (miljonit eurot)1.244
Töötajate arv7.667
Pakkeklaasi tootmine
(tonnides)
421.238
Taara kogumine
(tonnides)
233.700
Taaskasutusnäitaja85 %

Trükkimine (2014)

Allikas: KMU Uuringud Austria. majandusaruanne I/2015, Trükkimine
Trükkimisettevõtete arv Austrias1.504
Töötajate arv8.500
Ekspordinäitaja %-s 16,8 %
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA