Advantage Austria Prikaži navigacijo

Številke in dejstva

Z nekaj številkami in dejstvi si lahko pridobite pregled nad panogo embalaže in tiska v Avstriji

Embalaža

Vir:PROPAK - izdelki iz papirja in lepenke, letno poročilo 2014/2015
materialdelež v skupni proizvodnji v %, 2013
papir, karton, valovita lepenka34,1
steklo20,9
plastika20,8
les20,1
kovina4,5

Papier, karton, valovita lepenka (2014)

Sektor embalaže je z deležem 47% največji sektor papirno-predelovalne industrije.

Delež reciklaže embalaže iz papirja, kartona in valovite lepenke je dosegel 89%.

Vir: PROPAK - izdelki iz papirja in lepenke, letno poročilo 2014/2015

Plastika (2013)

Vir: Združenje kemijske industrije Avstrije - plastike
podjetja za predelavo plastike550
zaposleni26.876
delež sektorja embalaže v celotni panogi predelave plastike(v %)15
proizvodnja plastične embalaže (v mio. €)931

Steklo (2014)

Vir: Združenje industrije stekla, letno poročilo 2014
proizvodna vrednost v mio. €1.244
zaposleni7.667
proizvodnja embalirnega stekla (v metričnih tonah)421.238
zbiranje starega stekla (v metričnih tonah)233.700
delež reciklaže85 %

Tisk (2014)

Vir: Raziskovanje sektorja majhnih in srednjih podjetij Avstrije. Konjunkturno poročilo 2015, tisk
število tiskarskih podjetij v Avstriji1.504
zaposleni8.500
izvozni delež16,8 %
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA