Advantage Austria Pokazati navigaciju

Industrija ambalaže i tiskarska industrija

Industrija bazirana na istraživanju, poznata po inovativnom dizajnu - austrijska staklena, plastična pakiranja te kutijice za pakiranje koriste se u cijelom svijetu te su bitno pridonijele ugledu Austrije kao predvodnice u zaštiti okoliša i održivosti. Industrija pakiranja i tiskarska industrija iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA