Advantage Austria Показване навигация

Преглед

Всяка година австрийският дизайн става особено видим по улиците и в търговските центрове на над 120 държави заради коледното осветление, проектирано в Австрия. Това е само една от областите, където австрийските дизайнери се отличават в международен план. Страната заема уникално място на световната карта на дизайнерите, защото се намира в сърцето на Европа, между поезията на италианския дизайн, инженерното изкуство и финеса на германския дизайн и новите творчески течения на Източна Европа. Дизайнът от Австрия е световно признато и търсено съчетание, което се отличава със специален характер.

Последна актуализация на:
2017.12.28
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA