Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pregled

Svake godine austrijski je dizajn posebno vidljiv na ulicama i trgovačkim centrima više od 120 zemalja: božićna svjetla dizajnirana su u Austriji. Ovo je samo jedno od područja gdje se austrijski dizajneri ističu na međunarodnoj razini. Zemlja ima jedinstvenu poziciju na karti dizajna jer se nalazi u srcu Europe, između poezije talijanskog dizajna, inženjerskog umijeća i profinjenosti njemačkog dizajna i novih kreativnih struja istočne Europe. Dizajn iz Austrije svjetski je tražena mješavina s posebnim karakterom.

Posljednji put aktualizirano:
2018.01.09
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA