Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Každý rok je na uliciach a v nákupných centrách vo viac ako 120 krajinách sveta možné vidieť rakúsky dizajn, a to vo forme, ktorú nemožno prehliadnuť: vianočné osvetlenie navrhnuté v Rakúsku. A to je iba jedna z oblastí, v ktorej rakúski dizajnéri po celom svete žnú úspechy. Rakúsko má, čo sa dizajnu týka, výnimočné postavenie, vychádzajúce z jeho polohy v srdci Európy - ovplyvnené poetikou talianskeho dizajnu, inžinierskym umením a prepracovanosťou nemeckého dizajnu, rovnako ako novými tvorivými smermi krajín východnej Európy. Rakúsky dizajn je po celom svete vyhľadávaný pre svoj mimoriadny charakter odrážajúci rôzne vplyvy.

Odvetvie dizajnu pozostáva z viacerých oblastí. Oblasť produktového dizajnu, nazývaná aj priemyselný dizajn, sa zaoberá návrhom sériových alebo priemyselných produktov. Grafický dizajn je vizuálnym stvárnením písomných a obrazných posolstiev nachádzajúcich sa v grafických elementoch a uľahčuje porozumenie, pomáha upútať pozornosť. V sociálnom dizajne je stredobodom človek. Ďalšie oblasti dizajnu sú interiérový a módny dizajn.

Technika – materiál – forma

Pre rakúsky dizajn sú typické tri faktory:

  • veľká miera „technickej posadnutosti“ Rakúsky dizajn obsahuje veľa technického know-how.
  • láska k materiálu. Rakúsky dizajn je otvorený manipulácii s materiálom, či už ide o vysoko technologické, recyklovateľné, alebo novoobjavené (prírodné) materiály.
  • regulované tvaroslovie, kombinované s humorom a „mrknutím“ oka.

Mobilita a viac

Na medzinárodnej úrovni je prítomný mobilný dizajn, tzv. „Mobility Design“ z Rakúska, od požiarnych vozidiel, vlakov a WM motoriek až po elektrické skladacie bicykle. Aj svet krištáľov je ovplyvnený rakúskym dizajnom, keďže bol v roku 1892 v Rakúsku vyvinutý prvý stroj, ktorý dokázal na priemyselnej báze brúsiť kryštál. Dnes sa oceňuje dizajn krištáľových figúrok, optických precíznych prístrojov a krištáľových šperkov z Rakúska vo vyše 170 krajinách. Chrbtová ortéza navrhnutá v Rakúsku bola ocenená nemeckou cenou dizajnu a „IF Design Award“ – to sú len niektoré príklady medzinárodne uznávaného dizajnu z Rakúska.

Priekopníci z tradície

V rakúskej histórii dizajnu existuje veľa priekopníkov. Takýmito sú napr. Adolf Loos ako reformátor k moderne, Carl Auböck ako priekopník štýlu povojnovej doby a Hans Hollein ako priekopník moderny. Až dodnes sa darí rakúskym dizajnérom etablovať Rakúsko ako krajinu dizajnu, a to tak, že stanovujú nové trendy, mimo hlavného prúdu, a idú s dobou vďaka inováciám.

Vedomosti, veda a výskum

Viac ako 60 % dizajnérov v Rakúsku ukončilo akademické vzdelanie. Inštitút dizajnu na Univerzite pre aplikované umenie – Universität für angewandte Kunst vo Viedni je jednou z najdôležitejších vzdelávacích inštitúcií v európskom priestore a posilňuje národné a medzinárodne prepojenie dizajnérskej kompetencie vo Viedni. Pre štúdium je charakteristická výučba v malých skupinách a intenzívny kontakt medzi vyučujúcimi a študentmi, experimentálny a voľný výber projektov, ako aj semináre a prednášky národných a medzinárodných expertov.

Neustále sa optimalizuje transfer vedomostí medzi dizajnérmi, technologickými firmami, univerzitnými výskumnými laboratóriami, priemyslom a továrňami na rozmýšľanie – „Think Tanks“. Dizajnéri hrajú centrálnu úlohu pri ďalšom vývoji od konceptov z výskumných laboratórií a fabrík až k projektom vhodným pre trh. Práca dizajnérskych kancelárií je čoraz viac kľúčovým faktorom, vďaka ktorým si zákazníci zaisťujú lepšie výsledky v hospodárskej súťaži. Pre vedu, hospodárstvo a priemysel je preto spolupráca s dizajnérmi čoraz viac považovaná za cennú investíciu.

Dizajn a zodpovednosť

Ekodizajn, nazývaný aj ekologický dizajn, alebo trvalo udržateľný dizajn, je samostatnou, v Rakúsku mimoriadne dôležitou disciplínou v rámci dizajnu. Orientuje sa na princípy trvalej udržateľnosti. Jej cieľom je pomocou inteligentného využitia prostriedkov dosiahnuť čo najvyššie využitie všetkým aktérom v rámci reťazca vytvárania hodnôt, a to pri minimálnej záťaži životného prostredia a za sociálne spravodlivých podmienok.

Aj z čoraz viac sa rozmáhajúcej oblasti zeleného dizajnu (green design) je v Rakúsku veľa príkladov, ako napr. mobilné skladacie fotovoltické zariadenie, ktoré sa samostatne automaticky orientuje za slnkom a všade môže generovať maximum elektrického prúdu. A pritom aj dobre vyzerá – ďalší príklad rakúskeho dizajnu, ktorý vzbudzuje pozornosť a slúži ako predajný argument.
Posledná aktualizácia:
2018.03.30
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA