Advantage Austria Показване навигация

Електротехника/Електроника/ Мехатроника

Втори по големина индустриален работодател, този сектор е фокусиран както към проучвания, така и към обучения. 80% от продуктите са за над 150 страни - включително за осветителни технологии, за енергозахранване, медицина и продукти за пътно конструиране. Нарастващата дигитализация превръща този сектор в жизненоважен за бъдещето ни. Електротехника / електроника / мехатроника от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA