Advantage Austria Показване навигация

Преглед

Световен шампион по производство на водна енергия, европейски шампион по възобновяема енергия, основна страна за транзитен пренос на енергия за Запада и Изтока: Австрийският енергиен сектор извлича най-доброто от специалното географско местоположение на страната, като разработва ноу-хау, което е международно признато.

Последна актуализация на:
2017.12.28
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA