Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Svetski šampion u hidroenergiji, evropski šampion u obnovljivoj energiji, značajna zemlja za tranzit energije za zapad i istok: Austrijski energetski sektor izvlači maksimum iz posebnog položaja i geografije zemlje, i pri tom razvija stručno znanje koje je međunarodno priznato.

zadnji puta aktualizirano:
2017.12.28
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA