Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pregled

Svjetski prvak hidroenergije, europski prvak za obnovljive izvore energije, glavna tranzitna zemlja za energetiku za zapad i istok: Austrijska energetska industrija najbolje iskorištava poseban položaj i geografiju zemlje, razvijajući know-how koji je međunarodno priznat.

Posljednji put aktualizirano:
2018.01.09
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA