Advantage Austria Показване навигация

Енергетика

Австрийският енергиен сектор включва производство на масло и природен газ, генериране и снабдяване с енергия, конструиране на турбини и тръбопроводи, системи за съхранение и източници на възобновяема енергия. Австрия играе също важна роля като транзитна страна, в частност с Трансалпийския петролопровод и големи съоръжения за съхранение на газ. Енергетика от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA