Advantage Austria Показване навигация

Мода

Модните продукти включват бельо, слънчеви очила и дори авиационни униформи. Високоефективните прежди и тъкани са важни; технологиите за облекло бележат ръст; домашният текстил може да бъде открит в престижни сгради в целия свят. Техническият текстил включва защитни, индустриални и медицински приложения. Мода от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA