Advantage Austria Показване навигация

Преглед

Австрия е пресечна точка и главен възел за трансевропейските транспортни потоци и благодарение на географското си местоположение заема важно място като логистичен център. Благоприятната мултимодална връзка с международната транспортна инфраструктурна мрежа по шосе, релси, вода и въздух е важен фактор за успеха на австрийските транспортни компании и доставчиците на логистични услуги. Австрийският логистичен бранш разполага с иновативни концепции и технологии за мобилност на бъдещето, по-специално за екологични решения в областта на товарния транспорт. Австрия също така заема челни позиции в областта на транспортната телеметрия, изграждането на въжени линии и релсови транспортни средства.

Последна актуализация на:
2017.12.22
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA