Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Itävalta on Euroopan halki kulkevien liikennevirtojen keskiössä ja keskeinen solmukohta, ja sillä on maantieteellisen sijaintinsa ansiosta tärkeä logistinen merkitys. Itävaltalaisten kuljetusyritysten ja logistiikkapalvelujen tarjoajien menestyksen kannalta on erittäin tärkeää, että maa on liitetty otollisesti ja eri liikennemuodoin kansainväliseen liikenneinfrastruktuuriverkostoon katujen ja rautateiden kautta sekä meri- ja ilmateitse. Itävallan logistiikan ala tarjoaa innovatiivisia konsepteja ja teknologioita tulevaisuuden liikennettä ajatellen, erityisesti rahtikuljetuksen ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen myötä. Maa kuuluu maailman kärkeen myös liikenteen laitetietojen lähettämisen sekä köysiratojen ja raideajoneuvojen rakentamisen saralla.

Tehokkaat, luotettavat ja hyvin verkottuneet liikenneinfrastruktuurit ovat edellytys hyödykkeiden ja ihmisten liikkumiselle. Liikenne ja liikkuvuus ovat ratkaisevia tekijöitä yritysten liiketoimintapaikkojen kehityksen kannalta. Logistiikka sisältää ne alueet, jotka säätelevät ja optimoivat informaatio-, henkilö- ja materiaalivirtoja. Logistiikan toimiala on valmistavan teollisuuden ja turismisektorin jälkeen kansantalouden kärkisijalla. 11 000 yritystä työllistää välittömästi 160 000 henkilöä, ja liikevaihto on noin 34 miljardia euroa. 

Logistiikkatoimiala koostuu pääasiassa huolitsijoista, kuljetuksen, tavarain siirron, varastologiikan tarjoajista, logistiikkateknologian tarjoajista ja rahdinkuljettajista. Toimialaan kuuluu yhdeksän aluetta: Euroopan maaliikenne, ilmarahti, merirahti, kuriiri-, pika- ja pakettipalvelut, toimitusketjun hallinta, vihreä logistiikka, tulli, vaaralliset aineet, laki ja vakuutukset. 

Maailmankaupan muutokset, verkkokaupat, liikennerajoitukset ilmaston- ja ympäristönsuojelun vuoksi sekä digitalisaatio asettavat uusia normeja. Globalisaation myötä Itävallan kansainvälinen merkitys tällä toimialalla on jo vuosia kasvanut jatkuvasti.

 Kansainvälistä kuljetusta

Maa-, ilma- ja vesiliikenteen infrastruktuurin rakenne Itävallassa on erittäin hyvä ja vastaa korkeita kansainvälisiä standardeja. Itävallan logistiikkayritykset kehittävät ratkaisuja ottaen huomioon taloudelliset ja ekologiset näkökohdat. 32 % kaikista tavaroista kuljetetaan Itävallassa rautateitse. Tämä on EU-vertailussa 14 % suurempi osuus liikennevälinejakaumassa. Myös suunnitelmia liikennetelemetriatietojen hyödyntämiseksi sekä liikennereittien ja mobiililaitteiden optimoimiseksi lisätään tehokkaasti.

Itävallan kuljetuspalvelujen tarjoajat ovat kansainvälisesti arvostettuja pitkän kokemuksensa ja erinomaisen asiakaslähtöisyytensä ansiosta. Myös Itävallan osallistuminen liikennekäytävien suunnitteluun ja toteutukseen, pyrkimys vahvaan kansainväliseen yhteistyöhön tavoitteena teknisten ja oikeudellisten reunaehtojen yhtenäistäminen sekä poliittinen turvallisuus, suunniteltavuus ja luotettavuus käyttäjille ja ulkomaisille investoijille edistävät itävaltalaisen logistiikka-alan hyvää mainetta.

Tiet tulevaisuuteen

Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla, kustannuspaine ja kasvavat vaatimukset asiakkailta hinnan, laadun, ajan ja ympäristöystävällisyyden suhteen vaativat uusia, innovatiivisia logistiikkaratkaisuja. Saumattomien, tuote- ja aikajoustavien sekä mukautuvien arvonlisäysketjujen luominen, mukaan lukien toimittajat, jälleenmyyjät ja loppuasiakkaat, asettaa alan suurten haasteiden eteen. Itävallan logistiikkayrityksillä on tarjottavana tätä varten ratkaisuja. 

  • Liikennevälinejakauma: Ala muuttuu Itävallassa yhä kasvavasti monimuotoisten, globaalien ja joustavien logistiikkaratkaisujen tarjoajaksi.
  • Itävalta kehittää strategiaansa kestävien ja ympäristöystävällisten logistiikkaratkaisujen ja liikennemuotojen suhteen.
  • Rautatiestä liikennemuotona tulee yhä tärkeämpi monimuotoisissa logistiikkaratkaisuissa.
  • Laivat kuljetusvälineinä ennen kaikkea rahtiliikenteessä: Itävallasta tulee logistiikkaratkaisujen asiantuntija Tonavan alueella
  • Logistiikkakeskusten, rahtikeskusten, koontikeskusten sekä siirtokuormausta ja liikenneruuhkien purkamista varten olevien logistiikkaterminaalien kehittämistä kiirehditään lyhyempien varastointi- ja kuljetusaikojen vuoksi.
  • Innovatiiviset ratkaisut käyttämällä digitaalisaatiota ja tietotekniikkaa liikennevirtojen prosessien optimointiin ja hyödyntämällä pilviteknologiaa.
  • Itävallan logistiikkatoimiala omistautuu loppuasiakaslogistiikkaan ja ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset kustannusten ja lyhyiden toimitusaikojen suhteen esimerkiksi verkkokaupassa.
Päivitetty viimeksi
2018.03.06
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA