Advantage Austria Показване навигация

Логистика

11,000 логичстични компании осигуряват процеси за планиране и контрол на товари, информация и пътникопотоци. Технологичните иновации като дигитализация, облачна технология и интелигентни транспортни системи, и общностните промени като електронна търговия и зелена логистика, се изправят пред нови възможности. Логистика от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA