Advantage Austria Pokaži navigaciju

Logistika

11.000 logističkih preduzeća pruža usluge planiranja i praćenja prevoza, informacija i protoka putnika. Tehnološke inovacije poput digitalizacije, tehnologije oblaka i inteligentnih prevoznih sistema, te društvenih promjena poput e-trgovanja i zelene logistike otvaraju nove mogućnosti. Logistika iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA