Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

„Oscara“ získali rakúski filmári už celkom 43krát. Mozart, novoročný koncert filharmonikov a "Za zvukov hudby", jeden z najznámejších filmov v dejinách - práve toto dlho formovalo obraz o hudobnej identite Rakúska. Presadzuje sa však aj generácia mladých umelcov, z ktorých niektorí vystupujú pred vypredanými hľadiskami v zahraničí. Okolo 17% svojich celkových príjmov reinvestuje hudobný priemysel v oblasti „A&R (Artist & Repertoire)", teda do výchovy nových talentov. Odvetvie hudby, filmu a zábavy je v Rakúsku v neustálom pohybe a žne úspechy na medzinárodnej scéne.

Rakúsko ma výnimočne bohatú a všestrannú hudobnú históriu, a to viedlo k tomu, že krajina dnes hrá kľúčovú úlohu v hudobnom priemysle. Rakúsky hudobný trh je v celosvetovom meradle na 16. mieste.

V Rakúsku pôsobí viac ako 22 000 hudobníkov vo všetkých hudobných žánroch. Ich výnosy v zahraničí sú v nemecky hovoriacich susedných krajinách najvyššie, no hudobníci sú úspešní aj v iných častiach západnej Európy. 

Domáci filmový priemysel pozostáva z vyše 2 300 firiem. Prevažná väčšina týchto spoločností nemá viac ako 10 zamestnancov a spoločnosti majú malú štruktúru. 

V Rakúsku sa každý rok koná asi 20 filmových festivalov. Najväčší a najznámejší je Viennale vo Viedni, ktorý od svojho založenia v roku 1963 privíta každý rok viac ako 80 000 návštevníkov. Na programe je zmes dokumentárnych filmov, umeleckých filmov a debutov mladých režisérov. 

Filmové produkčné firmy nachádzajú v Rakúsku ideálne podmienky: jedinečná, neobyčajná krajina, historické mestá a vynikajúca infraštruktúra. V roku 2015 podalo 176 produkcií z viacerých kontinentov žiadosti o povolenie natáčania vo Viedni. Väčšina žiadostí bola z Nemecka, nasledovala Veľká Británia, Fínsko, Japonsko, Brazília a Čína. V Tirolsku sa v posledných rokoch realizovalo vyše 80 indických produkcií. 

Radosť z inovácií

V Rakúsku sa v hudobnom a filmovom odvetví čoraz viac pracuje s najnovšími technológiami. V posledných rokoch bolo v Rakúsku založených veľa mladých spoločností, ktoré sa špecializujú na prehľadávanie, vyhľadávanie, odporúčanie a vychutnávanie hudby. Okrem toho je čoraz viac spoločností zaoberajúcich sa najnovšími technologickými produktmi, ako napr. „zážitkový zvuk“ (Immersive Audio), virtuálna realita (Virtual Reality), „strojové učenie“ prostredníctvom neurónových sietí (Deep Learning) a umelá inteligencia (Artificial Intelligence). 

Jedna rakúska spoločnosť vyvinula technológiu, ktorá umožňuje prenos zvukových signálov bez pozorovateľných oneskorení. Riešenia tejto spoločnosti v oblasti virtuálnej reality umožňujú hudobníkom, ktorí sú od seba vzdialení tisícky kilometrov, spolu skúšať. Títo priekopníci realizujú aj koncerty s použitím virtuálnej reality.

Unikátny softvér pre distribúciu digitálnej hudby, používaný celosvetovo v 500 službách na sťahovanie a vysielanie (streaming) hudby, pochádza z Rakúska. Spoločnosť začala svoje pôsobenie v roku 2006 s vývojom distribučného softvéru, ktorý umožňuje hudobníkom a vydavateľstvám predávať ich hudbu vo veľkých portáloch, a to bez toho, aby sa museli zaoberať technickou a finančnou stránkou. 

Celosvetovo vedúci poskytovateľ lanových dráh pre kamery má svoje sídlo v Rakúsku. Inovatívny produkt toho výrobcu umožňuje nájazdy a jazdy kamery vo vysokej výške, a to po dlhých dráhach. Pozostáva z niekoľkých základných modulov, ktorých kombinácia umožňuje prispôsobenie individuálnym podmienkam záznamu. 

Hudobníci na celom svete stále hľadajú vhodné skúšobné miestnosti, obzvlášť keď sú na cestách. Platforma vyvinutá v Rakúsku im pomáha tak, že hostiteľov spája s hudobníkmi. Pomocou jednoducho ovládateľnej aplikácie „search-book-play“ sa môžu len pár kliknutiami rezervovať skúšobné priestory v bližšom okolí alebo vo vzdialených miestach.

Už viac ako 25 rokov očaruje široké publikum dokumentárna séria „Universum“ so svojimi viacdielnymi dokumentmi o zvieratách a prírode a s inovatívnymi samostatnými filmami z tematických oblastí história, veda a technika. Rakúske vlastné produkcie v rámci „Universum“ sa predávajú až do 100 krajín sveta. K medzinárodnými partnerom rakúskych producentov patrí aj BBC.

Viedenská štátna opera ponúkla ako jedna z vedúcich opier so svojím programom staatsoperlive.com 2013 celosvetovo prvé vysielanie (streaming) opery. 45 živých prenosov ročne, dva kanály, synchrónny obsah na druhej obrazovke (Second Screen Content) a pravidelný program v ultravysokom rozlíšení sú globálnymi porovnávaniam pre digitalizáciu kultúry.

Kreatívne vzdelanie

Inštitút SAE , ktorý bol založený v roku 1976, ponúka výučbu v odvetví, ktorá spĺňa nároky globálneho kreatívneho odvetvia. Pokrýva mediálne oblasti audio, film, animácia, vývoj hier, hudobnú činnosť a webové služby. Bakalárske a magisterské programy sa ponúkajú v spolupráci s univerzitou Middlesex v Londýne. Inštitút SAE má 54 pobočiek, okrem iných v Londýne, Berlíne, Mníchove, Barcelone, New Yorku a Los Angeles.

Vzdelávanie na hudobných univerzitách a konzervatóriách v Rakúsku má vynikajúcu medzinárodnú povesť. Rakúsko je cieľom pre mnohých začínajúcich hudobníkov, resp. študentov hudby. Univerzita pre hudbu a názorné umenia Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, ako aj vysoké školy múzických umení v Grazi a Salzburgu majú medzinárodné renomé.

Posledná aktualizácia:
2018.02.28
tlač