Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Novi materijali/Kompoziti

Novi i kompozitni materijali obezbeđuju konkurentnu prednost mnogim industrijama, uključujući automobilsku, hemijsku avio i svemirsku industriju, medicinsku tehnologiju i biomedicinske nauke. Uz mnoge druge primene, ovi materijali produžavaju vek trajanja baterija mobilnih telefona i poboljšavaju kvalitet života osobama s medicinskim implantatima. Novi i kompozitni materijali iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA