Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Standardit

Standardin kansilehti © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Itävallassa valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä kaikkialla maailmassa. Tähän ei vaikuta ainoastaan tuotteiden erinomainen laatu ja asiakkaiden korkeat odotukset, mutta myös standardit ja muut tekniset määritelmät. Täältä löydät kaiken tarvitsemasi tiedon standardeista, jotka koskevat Itävallasta tapahtuvaa tuontia.

Sisältö

Standardit ovat ...

Yksinkertaisesti sanottuna standardeissa määritellään viimeisimmät vaatimukset ja yleisesti hyväksytyt tuotteiden ja palvelujen määritelmät.

Niissä määritellään mm. seuraavaa

 • tuotevaatimukset käyttökelpoisuuden, yhteensopivuuden, turvallisuuden sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi
 • prosessit ja menetelmät esim. asiantuntijoiden suorittamat tai sopimusten edellyttämät
 • testaus- ja mittausmenetelmät raja-arvojen tai muiden vaatimusten vastaavuuden varmistamiseksi
 • ehdot ja määritelmät liiketoimintakumppaneiden, testauslaitosten ja viranomaisten välisen viestinnän varmistamiseksi yhtenäistettyä terminologiaa hyödyntäen

Tämän tuloksena, standardit

 • mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen vertailun
 • varmistamat suunnittelu- ja tuotantoprosessien järkevän toteuttamisen
 • vähentävät rutiininomaista työtä ja
 • poistavat kaupankäynnin esteitä – kansallisella, koko Euroopan kattavalla sekä kansainvälisellä tasolla – ja
 • helpottavat markkinoille siirtymistä

Itävaltalaisten tuotteiden standardit

Itävaltalaisia standardeja kutsutaan nimellä ÖNORM. Niiden julkistamisesta vastaa Itävallan standardointi-instituutti (ON). ON järjestää ja koordinoi standardien kehittämistä yhteistyössä kyseisten alojen, hallinnon tutkimustyön ja kuluttajajärjestöjen edustajien ja edunsaajien kanssa, jotka kaikki lähettävät omat edustajansa ON:n komiteoihin ja työryhmiin. Lainsäädännölliset puitteet tarjoaa Itävallan kansallinen laki standardoinnista (Normengesetz), joka astui voimaan 1971

EU-standardit

Suurin osa Itävallassa tällä hetkellä voimassa olevista standardeista, joita on yli 20 000 normatiiviasiakirjan verran, on peräisin EU-tasolta. EU-standardit ("ÖNORM EN” Itävallassa) ovat identtisiä kaikissa EU- ja Efta-maissa ja siten poistavat ETA-maiden välisen kaupankäynnin esteitä. Niitä valmistellaan yhteistyössä kansallisiin komiteoihin osallistuvien alan edustajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Eurooppalaiset standardointielimet:

 • European Committee for Standardization (CEN)
 • European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
 • European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Useimmissa tapauksissa EU-standardit muodostavat perustan EU-lainsäädännön asettamien tärkeimpien vaatimusten noudattamiselle (direktiivit) käytännöntasolla ja tästä syystä ne ovat ehtona tuotteiden siirtymiselle EU-markkinoille.

Luettelo tärkeimmistä direktiiveistä ja niihin liittyvistä standardeista löytyy New Approach -sivuilta .

Kansainväliset standardit

EU-standardien lisäksi käytössä on myös maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä standardeja, jotka tunnetaan kansainvälisinä standardeina (ISO). Tällaiset kansainväliset standardit, jotka ovat käytössä Itävallassa, tunnetaan nimellä “ÖNORM ISO” -standardit. Useat kansainväliset standardit on hyväksytty myös EU-standardeihin ja siten sisällytetty kansainvälisiin standardeihin ("ÖNORM EN ISO”).

Kansainvälisiä standardointielimiä:

 • International Organization for Standardization (ISO)
 • International Electrotechnical Commission (IEC)
 • International Telecommunication Union (ITU)


Kansalliset standardit

Kansainvälisiä standardointielimiä:
Vaikka eurooppalaiset (ja kansainväliset) standardit muodostavat miltei 80 % itävaltalaisista standardeista, käytössä on myös Itävallan omia, kansallisia standardeja. Kansalliset ÖNORM-standardit ovat olleet ja ne on myös pääasiassa kehitetty niitä toimialoja varten, joilla ei ole tähän mennessä tarvittu kansainvälisiä standardeja.

Standardit auttavat

Tuonti EU-maihin

Tavaroiden vapaa liikkuminen on eräs Euroopan unionin sisäisten markkinoiden perusvapauksia. Tämä tarkoittaa sitä että tuotteita, jotka ovat Itävallan markkinoilla – koska ne vastaavat EU-direktiivien sekä muiden standardien määrittelemiä pääasiallisia vaatimuksia, voidaan markkinoida myös muissa EU-maissa.

Mikäli kyseisiä tuotteita koskevia EU-standardeja ei ole tai mikäli kohdemaa edellyttää yhdenmukaisuutta kansallisten standardien kanssa, pyydämme ottamaan yhteyttä Itävallan standardointi-instituutin myynti- ja markkinointitiimiin.

Tuonti muihin kuin EU-maihin

Kansalliset (itävaltalaiset) ja EU-standardit määrittelevät itävaltalaisille tuotteille asetettavat korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tästä huolimatta tuotteiden muokkaaminen kohdemaan lainsäädännön asettamia vaatimuksia vastaaviksi voi osoittautua tarpeelliseksi, jotta ne voidaan viedä ko. markkinoille.

Mikäli haluat lisätietoa Itävallan standardeista ja lainsäädännöllisistä vaatimuksista, ota yhteyttä Itävallan standardointi-instituutin myynti- ja palvelutiimiin:

ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1

Standardien käyttö

Tietoa tuotteitasi koskevista standardeista saa yleensä tuotteiden valmistajalta. Mikäli haluat oppia lisää näiden standardien sisältämistä määritelmistä, voit ottaa yhteyttä Itävallan standardointi-instituutin myynti- ja palvelutiimiin .

ON:n myynti- ja palvelutiimi toimittaa tarvittaessa kaikki tarvitsemasi standardit veloitusta vastaan. Pyynnöstä suoritetaan myös kohdemaata koskevia standardien vaatimusselvityksiä sekä hankintaan tarvittavat alkuperäisasiakirjat.

Standardien hankinta

Standardeja voi hakea maksutta internetissä Itävallan standardi-instituutin verkkosivuilla: www.on-norm.at/shop

Kirjoita hakukenttään hakusana, asiakirjan numero, otsikko joko kokonaisuudessaan tai osittain.

Saatavissa on noin 200 000 asiakirjaa, jotka ovat tarvittaessa ostettavissa:

 • kaikki ÖNORM- standardit ja and ON –säännöt (ONR)
 • kaikki EU-standardit (EN) saksaksi ja englanniksi
 • kaikki kansainväliset standardit (ISO, IEC), ja lisäksi myös
 • lukuisa määrä ulkomaisia standardeja (esim. saksalaiset DIN – standardit – myös saksaksi ja englanniksi).

Lisätietoja saa standardiluettelosta tai ottamalla yhteyttä

ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1

Yhdenmukaisuus - sertifikaatit

Standardit määrittelevät tuotteiden ja palveluiden laatuvaatimukset, menetelmien ja prosessien määritelmät sekä testausmenetelmät. Valmistajat ja palveluntarjoajat voivat pätevästi todistaa tuotteidensa ja palveluidensa vastaavan kaikkia standardien asettamia vaatimuksia sertifikaattien avulla.

Itävallan standardointi-instituutti tarjoaa useita eri mahdollisuuksia sertifiointiin jotka todistavat tuotteiden vastaavan standardeja, kuten esimerkiksi “ÖNORM ... geprüft”. Myös muita yhdenmukaisuustodistuksia voi hankkia ON:sta, esimerkiksi ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER -merkintöjä.

Lisäksi ON:lla on myös oikeus myöntää EU:n yhdenmukaisuustodistuksia ja tehdastuotannon tarkastuksia koskevia todistuksia, joita vaaditaan rakennustarvikkeiden CE-merkintöjä varten

Lisätietoja antaa:

ON CERT
Mr. Wolfgang Höhnl
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html?&L=1
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA