Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Normy

Normy Strona tytułowa  © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Towary z Austrii cieszą się uznaniem na całym świecie. Jest to wynikiem zarówno ich wysokiej jakości i wysokich oczekiwań klientów, jak i obowiązujących norm i standardów. W tym miejscu dowiedzą się Państwo, co trzeba wiedzieć na temat norm przy imporcie z Austrii.

Treść

Normy to...

Normy, to – mówiąc krótko – „techniczne zasady“, wyznaczające powszechnie uznane standardy dla produktów i usług.

Regulują one między innymi:

 • Wymagania wobec produktów
  w celu zapewnienia przydatności użytkowej, kompatybilności, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego
 • Procedury i przebieg procesów
  dotyczących np. fachowości wykonania robót lub właściwego przydziału zleceń
 • Metody badań i procedury pomiarowe
  aby umożliwić kontrolę przestrzegania wartości granicznych
 • Nazewnictwo
  aby z pomocą jednolitej terminologii ułatwić porozumienie pomiędzy partnerami, klientami, jednostkami kontrolnymi i organami władzy

Normy

 • ułatwiają porównywanie produktów i usług
 • zapewniają racjonalny przebieg procesu planowania i produkcji
 • eliminują prace rutynowe
 • usuwają przeszkody w handlu – na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, ułatwiając tym samym dostęp do rynku.

Normy dla produktów austriackich

Normy noszą w Austrii oznaczenie ÖNORM. Są one wydawane przez Austriacki Instytut Normalizacyjny [Österreichisches Normungsinstitut (ON)]. Instytut Normalizacyjny organizuje i koordynuje – ramy prawne stanowi ustawa normalizacyjna z 1971 r. – tworzenie norm przez właściwe zainteresowane kręgi gospodarcze, administracyjne, naukowe i ochrony konsumenta, oddelegowujące do ON swoich przedstawicieli.

Normy Europejskie

Duża część norm obowiązujących obecnie w Austrii – ponad 20.000 – ma swoje europejskie pochodzenie. Normy europejskie (w Austrii "ÖNORMEN EN") są identyczne we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA, usuwając tym samym przeszkody w handlu w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Są one opracowywane i uzgadniane przez oddelegowanych przedstawicieli z komitetów narodowych.

Organizacjami działającymi na poziomie europejskim są:

 • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
 • Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)
 • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Normy europejskie w wielu przypadkach stanowią podstawę praktycznej realizacji podstawowych wymogów ustawodawstwa europejskiego (wytyczne UE). Tworzą one przesłanki do tego, by móc wprowadzać towary na europejski rynek.

Wykaz wytycznych wraz z odpowiednimi normami znajdziecie Państwo na stronach
"New Approach" (en) .

Normy międzynarodowe

Oprócz norm europejskich, istnieją normy uznawane na całym świecie, tak zwane Normy Międzynarodowe (ISO). Przyjęte Normy Międzynarodowe są w Austrii oznaczane jako "ÖNORM ISO". Wiele Norm Międzynarodowych jest jednocześnie Normami Europejskimi, a także Normami Krajowymi (w Austrii: "ÖNORM EN ISO").

Organizacjami działającymi na poziomie międzynarodowym są:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
 • Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU)


Normy Krajowe

Udział Norm Europejskich (i Międzynarodowych) w normach austriackich wynosi prawie 80%. Istnieje jednak także cały szereg norm krajowych. Normy Krajowe ÖNORMEN opracowywane były i są przede wszystkim w tych dziedzinach, gdzie do tej pory normy międzynarodowe nie były potrzebne.

Normy pomagają

Importować do krajów członkowskich UE

Swobodny przepływ towarów należy do podstawowych swobód Europejskiego Rynku Wewnętrznego. Onacza to, że towary, które mogą być wprowadzone na rynek austriacki – ponieważ spełniają podstawowe wymogi stosownych wytycznych UE oraz odpowiednie normy - są także dopuszczone do obrotu w innych państwach członkowskich UE.

Jeżeli dla tych towarów brak jest Norm Europejskich lub w kraju docelowym wymagane jest spełnienie wymogów norm krajowych, proszę zwrócić się do Wydziału Sales & Service Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego .

Import do krajów spoza UE

Normy krajowe (austriackie) i Europejskie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości towarów austriackich. Ponadto może pojawić się konieczność dostosowania produktów do wymogów prawnych i normatywnych kraju przeznaczenia, aby mogły one zostać wprowadzone na rynek tegoż kraju.

Jeżeli potrzebne będą Państwu informacje na temat norm i przepisów prawnych obowiązujących w kraju przeznaczenia towaru, proszę zwrócić się do Wydziału Sales & Service Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Dostęp do norm

Informacji o tym, jakie normy spełnia produkt, który chcą Państwo importować z Austrii, udzieli Państwu z reguły producent. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać bliższe informacje na temat tych norm, proszę zwrócić się do Wydziału Sales & Service Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego.

ON Sales & Service przekaże Państwu – za opłatą – wszystkie niezbędne normy. Na życzenie pracownicy sprawdzają także normy obowiązujące w kraju docelowym oraz załatwiają oryginalne dokumenty.

Gdzie otrzymacie Państwo normy

Przez całą dobę możecie Państwo bezpłatnie poszukiwać potrzebnych norm w sklepie internetowym Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego:
www.on-norm.at/shop .W wyszukiwarce należy wpisać poszukiwane pojęcie, nr dokumentu, tytuł dokumentu lub jego fragment.

Do Państwa dyspozycji jest ponad 200.000 dokumentów, których pełne teksty mogą zostać udostępnione za opłatą. W tym:

 • wszystkie normy austriackie ÖNORMEN i uregulowania ON (ONR)
 • wszystkie Normy Europejskie w języku niemieckim i angielskim(EN)
 • wszystkie Normy Międzynarodowe (ISO, IEC) jak również
 • cały szereg norm zagranicznych (np. DIN – także w języku niemieckim i angielskim)


Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie www.on-norm.at/publish/export_recherche.html lub zwracając się do:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Certyfikacja zgodności z normą

Normy definiują wymogi jakościowe w stosunku do towarów i usług, regulują przebieg procesów i ustalają metody kontroli. Aby producent lub sprzedawca mógł w wiarygodny sposób udowodnić, że jego produkt / usługa spełnia wszystkie wymogi danej normy, istnieje możliwość uzyskania stosownego certyfikatu.

Austriacki Instytut Normalizacyjny oferuje możliwość certyfikacji zgodności produktów z normami, np. system „ÖNORM ... geprüft“. Inne oznaczenia zgodności wydawane przez ON obejmują: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Szczegóły znajdziecie Państwo na
www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

ON jest także uznany za jednostkę uprawniona do wydawania certyfikatów zgodności UE, jak również certyfikatów o wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jako warunku do oznaczenia symbolem CE produktów budowlanych. W przypadku zainteresownia, prosimy zwrócić się do:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html

Pliki do ściągnięcia na dany temat

Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA