Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

NORMLAR

Üstyazı normu © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Avusturya malları tüm dünyada talep görmektedir. Bunda yüksek kalitenin ve yüksek müşteri beklentilerinin yanı sıra, normlar ve standartlar da önemli bir rol oynamaktadır. Avusturya'dan ithalat esnasında normlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi burada bulacaksınız.

İçerik:

Normlar ...

Normlar -basit ifadeyle- "Teknoloji Kuralları", ürünler ve hizmetler için genel kabul gören standartlardır. .

Normlar örneğin şunları düzenlerler:

 • Ürün beklentileri
  Kullanılabilirliği, uyumluluğu, güvenliği, sağlığı ve çevre korumayı sağlaması
 • İşlemler ve süreçler
  Örneğin yapılması gereken işlerin usulüne uygun olarak yapılmasının ya da görevlerin verilmesinin sağlanması
 • Kontrol yöntemleri ve ölçüm işlemleri
  Sınır değerlerinin veya beklentilerinin ispatlanabilmesi
 • Kavramlar
  Ortak bir terminoloji ile tarafların birbirleriyle, müşterileriyle, kontrol daireleriyle ve resmi kurumlarla olan iletişimlerinin kolaylaştırılması

Normlar

 • ürünlerin ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırırlar.
 • gerçekçi planlama ve üretim süreçlerini olanaklı kılarlar.
 • rutin işleri azaltırlar.
 • ticari engelleri ulusal çapta, Avrupa çapında ve uluslararası çapta ortadan kaldırırlar.
 • böylece pazara girmeyi kolaylaştırırlar.

AVUSTURYA ÜRÜNLERİ İÇİN NORMLAR

Normlar Avusturya'da ÖNORM tanımına sahiptirler. Avusturya Normlaştırma Enstitüsü (ON) tarafından yayınlanırlar. ON ekonomi, yönetim, bilim ve kullanıcı örgütleri temsilcileri tarafından kendilerine ulaştırılan talepler doğrultusunda norm belirleme işini -1971 Norm Kanunu'nu yasal dayanak alarak- organize ve koordine eder.

Avrupa Normları

Avusturya'da bugün geçerli olan 20.000'den fazla norm Avrupa kökenlidir. Avrupa Normları (Avusturya'da ÖNORMLAR) tüm AB ve EFTA ülkelerinde aynıdır, böylelikle de Avrupa Ekonomi Bölgesi (EWR) içindeki pek çok teknik ticaret engelini ortadan kaldırmaktadırlar. Uluslararası komitelerin temsilcileri tarafından birlikte ve konsens içinde oluşturulurlar.

Avrupa'daki norm kuruluşları şunlardır:

 • Avrupa Normlaştırma Komitesi (CEN)
 • Elektroteknik Alanında Normlaşma İçin Avrupa Komitesi (CENELEC)
 • Avrupa Telekomünikasyon Normlaştırma Enstitüsü (ETSI)

Avrupa Normları pek çok durumda Avrupa mevzuatının (AB Yönergeleri) temel beklentilerini uygulamada karşılayabilmek için temel teşkil ederler. Eşyaların Avrupa pazarına sokulabilmesi için gereken önkoşulları oluştururlar.

Yönergelerin ve bunlara ait normların bir listesini "New Approach" (İng.) sayfalarında bulabilirsiniz.

Uluslararası Normlar

Avrupa normlarının yanı sıra, uluslararası geçerliliğe sahip olan normlar (ISO) da bulunmaktadır. Avusturya'da kabul edilen uluslararası normlara "ÖNORM ISO" adı verilmektedir. Pek çok uluslararası norm aynı zamanda Avrupa normu, dolayısıyla da ulusal normlardır (Avusturya'da: "ÖNORM EN ISO").

Uluslararası norm kuruluşları şunlardır:

 • Uluslararası Standartlar Kurulu (ISO)
 • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)


Ulusal Normlar

Avrupa (ve uluslararası) normlarının Avusturya normları içindeki payı yaklaşık %80 kadardır. Ancak bir dizi ulusal norm da bulunmaktadır. Ulusal ÖNORMLAR bilhassa uluslarüstü normlara o güne dek ihtiyaç duyulmamış olan alanlarda geliştirilmektedirler.

NORMLAR YARDIM EDER

AB Ülkelerinde İthalat

Eşyanın serbest dolaşımı, Avrupa iç pazarının temel özgürlüklerinden biri olarak görülmektedir. Bunun anlamı şudur: İlgili AB Yönergeleri'nin ve normlarının gereklerini yerine getirdiği için Avusturya'da pazara girme izni almış olan eşyalar, diğer AB ülkelerinde de pazarda serbest dolaşıma girebilirler. 

Şayet sizin eşyanız için Avrupa normları yoksa ya da hedef ülkede ulusal normların kullanılması bir zorunluluk ise lütfen aşağıdaki bağlantıdaki adrese başvurunuz:Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Satış & Servis Bölümü .

AB Dışındaki Ülkelerde İthalat

Ulusal (Avusturya) ve uluslararası normlar, Avusturya malları için çok yüksek bir güvenlik ve kalite seviyesi belirlemektedirler. Buna rağmen pazara sorunsuz olarak girebilmelerini sağlamak için ürünlerin hedef ülkedeki hukuksal ve normatif kurallarına uyumlulaştırmakta fayda vardır.

İthalat ülkesinde geçerli olan normlara ve mevzuat hükümlerine dair bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki bağlantıdaki adrese başvurunuz: Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Satış & Servis Bölümü :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

NORMLARA ULAŞABİLMEK

Avusturya'dan ithal edeceğiniz bir ürünün hangi normlara sahip olduğu konusunda bilgiyi size normalde üretici verecektir. Ancak bu normlara dair daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Satış & Servis Bölümü çalışanlarına başvurmanız gerekmektedir. 

ANE Satış & Servis Bölümü -katılım payı- karşılığında size ihtiyaç duyduğunuz tüm normları verecektir. Arzunuz doğrultusunda bölüm çalışanları hedef ülkede geçerli olan normlar hakkında da araştırma yapacak ve size orijinal belgeler temin edeceklerdir. 

Normları Nereden Edinebilirsiniz?

Normları günün her saatinde Avusturya Normlaştırma Enstitüsü'nün web mağazasında çevirimiçi olarak bir ücret ödemeden sorgulayabilirsiniz: www.on-norm.at/shop Arama alanına aranacak kavramı, belge numarasını, belge başlığını ya bir kısmını yazınız. .

Burada yaklaşık 200.000 belge hizmetinize sunulmuştur ve bir katılım payı karşılığında tam metin olarak indirilebilmeleri mümkündür. Bunların bir kısmı:

 • Bilumum ÖNORM'lar ve ON kuralları (ONR)
 • Bütün Avrupa Normları, Almanca ya da İngilizce olarak (EN)
 • Bütün uluslararası normlar (ISO, IEC)
 • Ayrıca bir dizi yabancı norm (örneğin DIN – aynı şekilde Almanca ya da İngilizce olarak)


Daha fazla bilgiyi  www.on-norm.at/publish/export_recherche.html sitesinden edinebilir veya aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz: :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

NORM UYGUNLUĞU - SERTİFİKALANDIRMA

Normlar ürünlerde ve hizmetlerde kalite beklentilerini tanımlarlar, süreçleri düzenler ve kontrol yöntemlerini belirlerler. Bir üreticinin ya da ithalatçının, ürününün ya da hizmetinin bir normun beklentilerini yerine getirdiğini ispat edebilmesi için bir sertifikalandırma imkânı bulunmaktadır.

Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Sertifikalandırma Seçenekleri ürünlerin normlara uygunluğunu, örneğin "ÖNORM ... denetlenmiştir" sistemiyle sertifikalandırmaktadır“. ANE'nin diğer uygunluk işaretleri şunlardır: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.  Konuyla ilgili ayrıntılarıwww.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html adresinde bulabilirsiniz.

Bunun ötesinde ANE AB Uygunluk Sertifikaları ve CE İşareti önkoşulu olarak işletme içi ürün kontrolü sertifikası düzenlemeye yetkili bir kurum olarak da tanınmaktadır. Bu konuyla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA