Advantage Austria Показване навигация

Преглед

За австрийския издателски бранш е характерно наличието на голям брой по-малки и специализирани издателства. В 81% от тях работят по-малко от 10 служителя. Рекламният пазар също се характеризира с присъствието на малки и средни предприятия. 70% от рекламните агенции в Австрия са еднолични търговци, които са изключително конкурентни на европейския пазар.

Последна актуализация на:
2017.12.28
Печатане