Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Austrijski izdavački sektor karakteriše veliki broj manjih i specijalizovanih izdavača. Od toga 81% zapošljava manje od 10 ljudi. Reklamno tržište takođe u prvom redu karakterišu i mala i srednja preduzeća. 0% reklamnih agencija u Austriji su EPU-i, koji su prilično konkurentni u poređenju s Evropom.

zadnji puta aktualizirano:
2017.12.28
štampaj