Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Pro oblast vydavatelství v Rakousku je charakteristický velký počet malých a specializovaných vydavatelů. 81% z nich zaměstnává méně než 10 zaměstnankyň a zaměstnanců. Rovněž reklamní trh je doménou především malých a středně velkých poskytovatelů. 70% rakouských reklamních agentur tvoří individuální firmy o jedné osobě, které jsou však v evropské konkurenci přesto nadmíru úspěšné.

Svět médií

Mediální svět v Rakousku tvoří TV, rádio a tisková média, přičemž poměrně velký význam má v této skupině televize. Kromě četných lokálních vysílačů, které se věnují převážně regionálním tématům, poskytuje informace a zábavu i několik celostátních vysílačů. 

Rádio je na rozdíl od televize v Rakousku stále ještě přenášeno analogovým systémem. I zde existuje kromě několika celostátních vysílačů i celá řada místních. Vysílané pořady uspokojí téměř jakékoli požadavky. Rozmanitá nabídka platí i pro rakouská tisková média.

Reklama

Jsou to právě tisková média, která mají v porovnání s jinými zeměmi pro reklamu v Rakousku velký význam. I pro rakouský trh s reklamou mají stále větší význam média on-line. Rakouské reklamní agentury mají celosvětovou působnost a jsou úspěšné, i když nepatří mezi nejznámější. 

Vydavatelství

Rakouská vydavatelství se mohou pochlubit některými zvláštnostmi, např. mimořádnými úspěchy v oblasti knih pro děti a speciálních, zejména uměleckých publikací. Rakouský, stejně jako německý trh využívá výhod tradičního nástroje, tj. stanovení pevné ceny knih, platné pro všechny prodejce.

Samotný mediální a reklamní trh není v Rakousku příliš velký. Je proto třeba, aby rakouské firmy činné v této oblasti byly velmi kreativní a flexibilní a vytvářely hodnoty, které přinesou užitek jejich zákazníkům.

Průkopníci trendů

Firmy v oboru udávají trendy a orientují se na budoucnost. Ve všech třech sektorech – vydavatelství, média, reklama – je patrný jasný vývoj směrem k digitalizaci a firmy pracují na koncepcích, které umožňují její rozsáhlé využívání. Pro média to například znamená, že výstupy musí být přizpůsobeny i přenosným koncovým přístrojům.

Pokud jde o vydavatelství, dochází ke stále větší koncentraci jednotlivých firem. Poptávka po digitálních médiích roste, avšak tisk nenahradí. Rakousko i nadále zůstává zemí čtenářů novin a časopisů. 

V oblasti reklamy se velká část kreativní energie soustřeďuje na internet. Reklama je totiž průkopníkem i spojovacím článkem digitalizace. Správný (obrazový) jazyk je třeba hledat pro uživatele nejrůznějších mediálních kanálů.

„digi 4 school“

Pod tímto názvem působí vedoucí skupina rakouských vydavatelství školních učebnic, která již od roku 2013 hledá rámcové podmínky, které umožní zahrnout digitální témata do vyučování. Vydavatelé knih a provozovatelé médií usilují o společnou budoucnost: fyzická učebnice kombinovaná s digitální formou výuky.
Datum poslední aktualizace
2018.02.23
Tisk