Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pregled

Austrijsko izdavaštvo obilježava velik broj manjih i specijaliziranih izdavača. Njih 81% zapošljava manje od 10 radnika. Tržište oglašavanja također karakteriziraju i mala i srednja poduzeća. 70% agencija za oglašavanje u Austriji su EPU-ovi, koji su vrlo konkurentni u europskoj usporedbi.

Posljednji put aktualizirano:
2018.01.09
Ispis