Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Pre vydavateľský sektor v Rakúsku je charakteristické veľké množstvo malých a špecializovaných vydavateľov. 81% z nich má menej ako 10 zamestnankýň a zamestnancov. Takisto reklamný trh je doménou predovšetkým malých a stredne veľkých firiem. 70% rakúskych reklamných agentúr sú individuálne firmy o jednej osobe, ktoré sú však v európskej konkurencii napriek tomu nadmieru úspešné.

Mediálny priestor

Mediálny priestor v Rakúsku pozostáva z televízie, rádia a tlačových médií, pričom televízne médiá majú väčší význam. Okrem množstva lokálnych staníc, ktoré sa venujú predovšetkým regionálnym témam, tu existuje niekoľko celonárodných staníc. 

Na rozdiel od televízie sa v Rakúsku šíri signál rádia výlučne analógovo. Okrem celonárodných staníc je tu aj veľa lokálnych staníc. Sú pokryté takmer všetky žánre. Aj tlačové médiá sú v Rakúsku rôznorodé.

Reklama

Pre reklamu hrajú v Rakúsku dôležitú úlohu tlačené médiá, tak je aj v medzinárodnom porovnaní vyšší podiel reklám v tlačených médiách. Médiá on-line získavajú na rakúskom reklamnom trhu čoraz väčší význam. Rakúske reklamné agentúry sú celosvetovo úspešné, aj keď nie sú až tak „veľmi v popredí“. 

Vydavateľstvá

Rakúske vydavateľstvá vykazujú niektoré zvláštnosti, napr. zvláštnu kompetenciu v oblasti detských kníh a špeciálnych publikácií, ako sú umelecké knihy. Rakúsky trh profituje, tak ako aj nemecký, z tradičného nástroja legislatívy pri stanovovaní cien kníh.

Samotný rakúsky mediálny a reklamný priestor je malý. Aby na ňom spoločnosti uspeli, musia byť kreatívne a flexibilné, a to sú kvality, z ktorých profitujú ich zákazníci.

Určovanie trendu

Spoločnosti v tomto odvetví udávajú trendy a orientujú sa na výzvy budúcnosti. Vo všetkých troch oblastiach, vydavateľstvá, médiá a reklama, je viditeľná jasná orientácia smerom k digitalizácii a spoločnosti pracujú na konceptoch týkajúcich sa tohto trendu. Pre médiá to znamená, že napr. obsahy sa budú spracovávať aj na zobrazovanie na prenosných koncových prístrojoch.

Čoraz viac spoločností sa koncentruje na tento dopyt. Dopyt po digitálnych ponukách stúpa, nenahrádza však tlačené médiá. Tak ako predtým je Rakúsko krajinou čitateľov novín. 

Rakúski agitátori investujú veľa kreatívnej energie do reklamy on-line. Pretože reklama je vedúcim a spájacím prvkom pri digitalizácii. Pre používateľov rôznych mediálnych kanálov nachádza tú správnu (obrazovú) reč.

„digi 4 school“

Pod týmto názvom pracuje od roku 2013 riadiaca skupina rakúskych vydavateľov kníh na vypracovaní rámcových podmienok pre digitálne obsahy vo vyučovaní. Knižný a mediálny priemysel si uvedomuje prítomnosť a svoju budúcnosť v kombinácii viacerých médií: Haptická učebnica kombinovaná s učivom v digitálnej forme.
Posledná aktualizácia:
2018.02.23
tlač