Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Za avstrijsko založništvo je značilno veliko število majhnih in specializiranih založb. 81% jih zaposluje manj kot deset ljudi. Tudi na trgu oglaševanja so večinoma prisotna mala in srednje velika podjetja. 70% oglaševalskih agencij v Avstriji je podjetij z enim zaposlenim, ki so povsem konkurenčna v primerjavi z Evropo.

Medijska pokrajina

Medijska pokrajina v Avstriji je sestavljena iz TV, radijskih in tiskanih medijev, pri čemer TV medijem pripada relativno velik pomen. Poleg številnih lokalnih medijev, ki se večinoma posvečajo regionalnim temam, obstaja nekaj postaj za vse zvezne dežele. 

V nasprotju s TV poteka prenos radijskih signalov v Avstriji še vedno izključno analogno. Poleg nekaterih postaj za celo državo obstaja veliko lokalnih postaj. Žanri pokrivajo skoraj vsak okus. Tudi pri tiskanih medijih obstaja v Avstriji velika raznolikost.

Oglaševanje

Pri oglaševanju imajo v Avstriji tiskani mediji velik vpliv, tako je tudi količina oglasov v medijih glede na mednarodno primerjavo visoka. Pomen spletnih medijev tudi na avstrijskem oglaševalskem prostoru vedno bolj narašča. Avstrijske oglaševalske agencije so dejavne po vsem svetu in uspešne, a na prvi pogled niso opazne. 

Založništvo

Avstrijska založniška pokrajina ima nekaj posebnosti, npr. posebno kompetentnost pri otroških knjigah in pri posebnih publikacijah kot so umetniške knjige.  Avstrijski trg ima - tako kot nemški - korist od tradicionalnega instrumenta vezanja maloprodajne cene knjige.

Lastno medijsko in oglaševalsko tržišče v Avstriji je majhno.  Za obstoj morajo biti avstrijska podjetja kreativna in fleksibilna, to pa so kvalitete, od katerih imajo njihove stranke koristi. 

Določevalci trendov

Podjetja te branže določajo trende in se orientirajo po izzivih prihodnosti.  Na vseh treh področjih, na založništvu, medijih in oglaševanju je zaznaven jasen razvoj v smer digitalizacije. Vsa podjetja razvijajo koncepte, da bodo pripravljena za to pot.  Za medijske ustvarjalce to npr. pomeni, da je potrebno temu primerno pripraviti vsebine za prenosne končne naprave. 

Pri založbah je možno opazovati vedno večjo koncentracijo podjetij. Povpraševanje po digitalnih ponudbah narašča, a ne nadomešča tiskanega medija. Avstrija še vedno ostaja dežela časopisnih bralcev. 

Avstrijski oglaševalci veliko kreativne energije vlagajo v spletno oglaševanje. Kajti reklama je začetnik in vezni člen pri digitalizaciji. Za uporabnike različnih medijskih kanalov reklama najde pravilni (slikovni) jezik.

„digi 4 school“

Pod tem naslovom dela skupina avstrijskih založb učbenikov že od leta 2013 na izdelavi okvirnih pogojev za digitalne vsebine pri pouku.Knjižno in medijsko gospodarstvo vidi sedanjost in prihodnost v eni medijski mešanici: otipljiv učbenik v kombinaciji z digitalnimi učnimi vsebinami.

Posodobljeno:
2018.02.23
Natisni