Advantage Austria Показване навигация

Издателска дейност/Медии/Реклама

Медийният пейзаж в Австрия се състои от ТВ, радио, печат и дигитални медии. МСП доминират в сектора на специални дейности, особено в издателската дейност. В рекламата цифровият растеж напоследък е значителен, като мобилните услуги са най-стимулиращи. Издателска дейност / Медии / Реклама от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане