Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Vydavateľstvá/Média/Reklama

Mediálny priestor v Rakúsku pozostáva z televízie, rádia, tlačených a digitálnych médií. Malé až stredné veľké podniky dominujú v sektore so špeciálnym biznisom, obzvlášť vo vydavateľskom odvetví. Pre reklamný priemysel je signifikantný nárast digitálnych médií a stratégií, mobilné technológie sú pritom najväčšou „hnacou silou“. Vydavateľstvá, médiá a reklama z Rakúska – Surprisingly Ingenious

       zmeniť 
      tlač