Advantage Austria Pokaži navigaciju

Nekretnine/Upravljanje nekretninama

Trgovci nekretninama podupiru domaće i međunarodne kupce i investitore na tržištu nekretnina, koje postaje sve zanimljivije za ulaganja. Austrijska preduzeća nude usluge upravljanja nekretninama i zgradama, procjene i nabavke imovine, savjetovanja o pametnim kućama i održivosti i razvoja projekata. Nekretnine i upravljanje nekretninama iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      štampaj