Advantage Austria Показване навигация

Трудов пазар

Хора на работното място © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Една от особено силните страни на Австрия като място за извършване на стопанска дейност е квалифицираната и високо мотивирана работна сила: австрийските работници са едни от най-добрите в света. Въпреки високото ниво на заетост в Австрия има голям трудов резерв от специалисти.

Квалифицирана и мотивирана работна сила

Австрийските работници са особено мотивирани. Те до голяма степен се идентифицират с целите на своя работодател, което се отразява по впечатляващ начин във високото качество на австрийските продукти. Въпреки че и тук предлагането на специалисти е намалено, ситуацията в Австрия е значително по-добра в сравнение с другите индустриално развити нации.

Австрийският трудов пазар в цифри

През 2012 г. броят на наетите лица в Австрия е бил около 3,5 мил., от които 1.847.000 мъже и 1.619.000 жени. 73,3 % от всички наети през този период са работили в сектор услуги, 26 % в промишлеността и по-малко от 1 % в селското и горското стопанство.

Икономическата стабилност на Австрия намира израз и във високото ниво на трудовата заетост. Не само в рамките на ЕС – но и погледнато в световен мащаб – Австрия държи едно от челните места с ниската си квота на безработните лица. Въпреки ниския процент на безработица от 4,3 % Австрия разполага с голям брой свободни специалисти.

Една от силните страни на Австрия като икономически притегателен център е квалифицираната и високо мотивирана работна сила. Високата лоялност на австрийските работещи и тяхното идентифициране с целите на предприятието са основни фактори за високите стандарти на производителност и качество. В международен план Австрия е на четвърто място след  Дания, Швейцария и Ирландия.

Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
Източник:
ABA-Invest in Austria

Сваляне на информация по тази тема

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA