Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Pracovní trh

Lidi v práci © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Důležitým potenciálem Rakouska jako úspěšné ekonomické země jsou kvalifikované a vysoce motivované pracovní síly: rakouští zaměstnanci jsou světovou špičkou. Navzdory vysoké úrovni zaměstnanosti je v Rakousku velký zdroj kvalifikovaných sil.

Kvalifikované a motivované pracovní síly

Rakouští zaměstnanci jsou mimořádně motivováni. Vysokou měrou se ztotožňují s cíly svého zaměstnavatele, což se významně odráží ve vysoké kvalitě rakouských výrobků. I když se také zde nabídka kvalifikovaných sil snížila, je situace v Rakousku výrazně lepší než v jiných průmyslových zemích.

Rakouský pracovní trh v číslech

V Rakousku bylo v pracovním poměru v roce 2012 asi 3,5 milionů lidí, z toho 1.847.000 mužů a1.619.000 žen. 73,3% všech výdělečně činných pracovalo v tomto období ve služebním sektoru, 26% v průmyslu a méně než 1% prcovalo v zemědělství a lesnictví.

Hospodářská stabilita Rakouska se také projevuje vysokou úrovní zaměstnanosti. Nejen v rámci EU – také v celosvětovém měřítku – zaujímá Rakousko s nízkou mírou nezaměstnanosti přední místo. Navzdory nízké míře nezaměstnanosti 4,3% má Rakousko velký rezervoár odborných pracovních sil.

Podstatnou silou rakouské ekonomiky jsou kvalifikované a vysoce motivované pracovní síly. Vysoká loajalita rakouských pracujících a jejich identifikace s podnikovými cíly jsou podstatným faktorem vysoké úrovně produktivity a kvality. V mezinárodním srovnání se Rakousko umístilo celosvětově na čtvrtém místě za Dánskem, Švýcarskem a Irskem. 

Downloads na téma

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA