Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Tööturg

Inimesed tööl © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Austria kui majandusriigi oluliseks tugevuseks on kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõud: Austria töövõtjad on maailma tipptasemel. Hoolimata suurest tööhõivest on Austrias suur hulk spetsialiste.

Kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõud

Austria töövõtjad on erakordselt motiveeritud. Nad samastavad end suurel määral tööandja eesmärkidega, mis avaldub silmatorkavalt austria toodete kõrges kvaliteedis. Kuigi ka Austrias vähenes spetsialistide pakkumine, on siinne olukord oluliselt parem kui teistes tööstusriikides.

Austria tööturg arvudes

2012. aastal olid Austrias tööga hõivatud 3,500,000 inimest, nendest 1,847,000 meest ja 1,619,000 naist. 73,3% kõikidest töötajatest olid tegevad teenindusvaldkonnas, 26% tööstuses ning vähem kui 1% põllu- ja metsamajanduses.

Austria majanduslik stabiilsus avaldub ka kõrges tööhõives. Austria on mitte ainult Euroopa Liidus – vaid ka maailmas – madala töötuse näitajaga juhtival kohal.Vaatamata madalale töötute arvule, mis on 4,3%, on Austrial siiski suur varu olemasolevatest oskustöölistest.

 Üks põhilisi Austria kui ärisohtkoha tugevusi on kvalifitseeritud ja kõrgelt motiveeritud tööjõud. Austria töövõtjate kõrge lojaalsus ning identifitseerimine ettevõtte eesmärkidega on kõrge tootlikkus- ja kvaliteedistandardi oluline faktor. Rahvusvahelises võrdluses asub Austria maailmas neljandal kohal, Taani, Šveitsi ja Iirimaa järel. 

Allalaadimine teema kohta

Lingid teema kohta

 
Austria tööturuteenus
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA