Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Työmarkkinat

henkilöitä toimistossa © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Yksi Itävallan perusvahvuuksia liiketoiminnan kannalta on erittäin ammattitaitoinen ja motivoitunut työvoima: Itävallan ylpeytenä ovat maailman parhaat työntekijät. Huolimatta matalista työttömyysluvuista Itävallassa on käytettävissä laaja valikoima ammattitaitosta työvoimaa.

Koulutettu ja motivoitunut työvoima

Itävallan työntekijät ovat hyvin motivoituneita. Paras mittapuu itävaltalaisten työntekijöiden motivaation mittaamiseksi on se, miten itävaltalaiset työntekijät samaistuvat työnantajien tavoitteisiin - ominaisuus, joka heijastuu tuotteiden korkeassa laadussa ja kuluttajien tyytyväisyydessä. Vaikka ammattitaitosta työvoimaa on yhä kasvavassa määrin niukasti saatavalla, tilanne on paljon parempi kuin monessa muussa teollisuusmaassa.

Itävallan työmarkkinoiden tilastoja

Vuonna 2012 Itävallassa oli noin 3,5 miljoonaan ansiotyössä olevaa henkilöä: 1.847.000 miestä ja 1.619.000 naista. 73,3% työssäkäyvistä työskentelee palvelualoilla, 26% teollisuuden parissa ja vähämmän kuin 1% työskentelee maa- ja metsätalouden alalla.

Itävallan talouden tasapaino heijastuu korkeissa työllisyysluvuissa. Itävalta on johtavalla sijalla matalan työttömyyden osalta sekä Euroopan Unionissa että myös maailmanlaajuisesti. Suhteellisen matalasta 4,3% työttömyysasteesta huolimatta Itävallalla on suuri reservi käytettävissä olevia ammattilaisia.

Eräs Itävallan vahvuuksista sijantipaikkana ovat ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilökunta. Työntekijöiden korkea lojaliteetti sekä heidän identitoitumisensa yrityksen tavoitteisiin ovat merkittävä tekijä Itävallan korkeille tuottavuus- ja laatustandardeille. Kansainvälisessä vertailussa Itävalta sijoittuu neljännelle sijalle Tanskan, Sveitsin ja Irlannin jälkeen.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA