Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Pracovný trh

Menschen am Arbeitsplatz © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Veľmi dôležitou silnou stránkou hospodárskej lokality Rakúsko sú kvalifikované a vysoko motivované pracovné sily: Rakúski zamestnanci patria k svetovej špičke. Napriek vysokej úrovni zamestnanosti Rakúsko disponuje veľkým rezervoárom odborných pracovníkov.

Kvalifikované a motivované pracovné sily

Zamestnanci v Rakúsku sú mimoriadne motivovaní. Vo veľkej miere sa identifikujú s cieľmi svojho zamestnávateľa, čo sa výrazným spôsobom odzrkadľuje na vysokej kvalite rakúskych výrobkov. Napriek tomu, že aj tu sa ponuka odborných síl znížila, je situácia v Rakúsku aj v tejto oblasti podstatne lepšia ako v iných priemyselných krajinách.

Rakúsky trh práce v číslach

V roku 2012 bolo v Rakúsku 3,5 mil. zamestnancov - z toho 1.847.000 mužov a 1.619.000 žien. Počas daného obdobia pracovalo 73,3 % zárobkovo činného obyvateľstva v službách, 26 % v priemysle a menej ako 1 % v poľnohospodárstve a lesníctve.

Vysoká hospodárska stabilita Rakúska sa prejavuje výrazne aj vo vysokej úrovni zamestnanosti. Nie len v rámci EU – aj v celosvetovom merítku – má Rakúsko jednu z najnižších kvót nezamestnaných. Napriek nízkej miere nezamestnanosti na úrovni 4,3 % Rakúsko disponuje zásobou kvalifikovaných pracovných síl.

K silným stránkam Rakúska ako miesta pre podnikanie patria aj kvalifikované a vysoko motivované pracovné sily. Vysoká lojalita rakúskych zamestnancov a miera ich identifikácie s firemnými cieľmi sú kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi vysokú produktivitu a štandardy kvality. V medzinárodnom porovnaní je Rakúsko v tomto ohľade na štvrtom mieste za Dánskom, Švajčiarskom a Írskom.

Súbory na stiahnutie

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA