Advantage Austria Prikaži navigacijo

Delovni trg

Ljudje na delovnem mestu © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Bistvena prednost gospodarske lokacije Avstrije je kvalificirana in visoko motivirana delovna sila: avstrijski delojemalci sodijo v sam svetovni vrh. Kljub visoki stopnji zaposlenosti pa v Avstriji obstaja tudi velik rezervoar strokovnjakov.

Kvalificirana in motivirana delovna sila

Avstrijski delavci so še posebej motivirani. V veliki meri se poistovetijo s cilji delodajalca, kar se na zavidljiv način odraža v visoki kakovosti avstrijskih izdelkov. Čeprav je tudi tu ponudba strokovnjakov vedno bolj skopa, so razmere v Avstriji bistveno boljše kot v drugih industrijskih državah.

Avstrijski delovni trg v številkah

V letu 2012 je bilo v Avstriji zaposlenih okrog 3,5 milijonov oseb, od tega 1.847.000 moških in 1.619.000 žensk. 73,3% vseh zaposlenih je delalo v storitvenem sektorju, 26% v industriji ter manj kot 1% v kmetijstvu in gozdarstvu.

Avstrijska gospodarska stabilnost pa se odraža tudi v visoki stopnji zaposlenosti. Ne le znotraj EU – tudi svetovno gledano – se Avstrija z nizko stopnjo brezposelnosti uvršča na najvišja mesta. Kljub nizki stopnji brezposelnosti, ki znaša 4,3%, pa ima Avstrija velik rezervoar razpoložljivih strokovnjakov.

Bistvena prednost gospodarske lokacije Avstrije je kvalificirana in visoko motivirana delovna sila. Avstrijske delojemalce odlikuje visoka lojalnost podjetju in poistovetenje s cilji delodajalca, prav ti dve lastnosti pa sta ključnega pomena za visoko produktivnost in visoke kakovostne standarde. V mednarodni primerjavi se Avstrija nahaja na četrtem mestu, takoj za Dansko, Švico in Irsko. 

Povezane datoteke

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA